I arkivet ligger alle prøvene virksomheten har registrert både avsluttede og ikke-avsluttede. Her kan du gjøre ulike utvalg for å se på akkurat de prøvene eller stoffene du ønsker. Disse prøvene og resultatene kan eksporteres til Excel for videre bearbeiding og presentasjoner. Du kan også se gjennomsnittet for din næring for utvalgte stoffer.

Enkelt søk i Arkiv

 1. Gå til Arkiv via startsiden eller ved å klikke på ARKIV i menylinjen øverst på siden.
 2. Kryss først av for om du vil søke kun etter kontrollerte og godkjente prøver, ufullstendig registrerte prøver* eller alle prøver som bedriften har registrert. Søk på serie-ID, prøve-ID, dato for prøvetaking eller stoffet som det er målt på ved å skrive inn i de riktige feltene og trykk på Søk. Du kan også la feltene stå blanke for å se alle prøvene. Eller fylle inn flere av feltene samtidig for mer spesifikke søk.
  *Merk! Prøver er ikke søkbare i arkiv dersom ingen komponenter er lagt til.

 3. Prøvene som stemmer overens med søket vises i arkivet. Her kan du velge mellom å se prøveinformasjon, Vis prøveoversikt, eller resultatene, Vis resultatoversikt, ved å velge ønsket alternativ i verktøylinjen i ARKIV.
 4. For å se resultatene for hver enkelt prøve, marker prøven, og oversikt over måleresultatene vises nederst på siden under Resultater for markert prøve.

 

Avansert søk/utvalg

Dersom du ønsker å se på andre utvalg, som arbeidsted, yrke, prøvetakingsmetode etc, eller søket må spesifiseres nærmere, kan du bruke avansert søk:

 1. Gå til Arkiv via startsiden eller ved å klikke på ARKIV i menylinjen øverst på siden.
 2. Trykk på Avansert søk, og skriv inn spesifiseringen i ønskede felt.

 3. Etter søket blir du  sendt til en prøveoversikt i arkivet hvor alle prøvene som stemmer overens med detaljene i søket ditt vil være listet.
 4. For å gjøre et nytt søk, klikk på ARKIV i menylinjen øverst på siden. Velg nullstil for å fjerne informasjon fra tidligere søk.

 

Søketips!

For å søke etter spesifikke serier, prøver eller stoff i tekstfeltene i Arkiv må du enten skrive nøyaktig riktig tekst eller bruke wildcards (*, jokertegn på norsk). Nedenfor er det gitt noen eksempler på bruk av jokertegn ved søk i arkivet.

Eksempel 1: Hvis du vil finne alle prøveresultat med ulike alifater må man søke på Alifat* .
Eksempel 2: Et stoff med et langt/vanskelig navn, som «1-metoksy-2-propylacetat;Metylenpropylenglykolacet» kan man f.eks. søke på propylacetat*.
Eksempel 3: Alle prøveserier som heter noe med test: test*

 • Her finner du informasjon om hvordan du kan se næringsgjennomsnitt for din virksomhets næring.

 • Her er det informasjon om hvordan prøveinformasjon og resultater kan eksporteres fra EXPO Online til Excel.

Tilbake til