Dersom det er nok målinger i den nasjonale databasen vil du kunne sammenligne bedriftens måleresultater med et næringsgjennomsnitt. Dette kan gjøres på flere nivåer. Du kan sammenlikne virksomhetens målinger med hele næringen (næringshovedgruppen), næringsgruppen eller næringsundergruppen virksomheten du representerer tilhører. Du kan selv velge på hvilket nivå du vil sammenlikne.

Du kan velge å se på måleverdiene for ulike stoff i forbindelse med spesifikke arbeidsoperasjoner og/eller arbeidssteder eller bare stoff uten å spesifisere noe annet. Detaljnivået bestemmer du selv, men til mer detaljert til vanskeligere blir det å se næringsgjennomsnittet, siden det da vil være færre målinger inne med akkurat denne kombinasjonen av for eksempel næring, arbeidssted og stoff. Utvalget du skal se på bestemmer du ved å søke i arkivet.

 

Se næringsgjennomsnitt:

 1. Gå til arkivet ved å klikke på ARKIV på menylinjen øverst på siden.
 2. Søk etter de ønskede prøvene. Instruksjoner til søk i arkiv finner du her.
 3. Trykk på Næringsgjennomsnitt i verktøylinjen i Arkiv.
 4. Velg nivå for sammenligning i nedtrekkslisten. Du kan sammenligne innenfor næring (Nivå 1, 2-sifret), næringhovedsgruppen (Nivå 2, 3-sifret) eller næringsundergruppe (Nivå3, 5-sifret).
 5. Dersom det er nok målinger for det valgte søket, vil resultatene for din bedrift stå først og gjennomsnittet for næringskategorien vil stå bak skråstreken. Skulle det ikke stå noe bak skråstreken, finnes det ikke nok resultater til å gi næringsgjennomsnitt for det aktuelle søket. Prøve å gjøre søket bredere, for å få næringsgjennomsnittet for din virksomhet.

 

Eksempel: Se næringsgjennomsnitt for oljedamp

 1. Gå til arkivet ved å klikke på ARKIV på menylinjen øverst på siden.
 2. Velg alle kontrollerte og godkjente prøver.
 3. Sett inn oljedamp i søkefeltet Velg stoff, og trykk Søk.
 4. Trykk på Næringsgjennomsnitt i verktøylinjen inne i arkivet, og deretter velg Nivå 1.
 5. Dersom bedriften har næringskode 42.130- Bygging av bruer og tunneler, sammenlignes det med alle bedrifter i Norge som har 42 i næringskoden, alstå alle i næringshovedgruppen 42-Anleggsvirksomhet, som tilhører næringshovedområde F- Bygg og anlegg.

 

 • Her finner du informasjon om filtrering og søk i virksomhetens prøver.

 • Her er det informasjon om hvordan prøveinformasjon og resultater kan eksporteres fra EXPO Online til Excel.

Tilbake til