Hjem Våre tjenester Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Gruppe for arbeidsmedisin og epidemiologi har ansvar for arbeidsmedisinske polikliniske utredninger. Pasienter fra hele landet kan henvises til poliklinikken.

Ved STAMIs poliklinikk utreder vi sykdommer som kan skyldes eksponering i arbeidslivet, slik som mulig arbeidsrelaterte

  • lungesykdommer
  • kreft
  • hudsykdommer/-plager
  • løsemiddelskader
  • andre mulig arbeidsrelaterte sykdommer og helseproblemer

For å få en timeavtale må du henvises fra lege, f.eks. bedriftslege eller fastlege, eller fra NAV. Formålet med en slik utredning er todelt. For det første kan vi vurdere om det er årsakssammenheng mellom arbeidseksponeringen og sykdommen. For det andre kan vi gi råd om forebyggende tiltak for den enkelte og for arbeidsplassen, for å redusere eksponeringen og gjennom det forebygge forverring av sykdommen hos den som utredes, samt forhindre at flere blir syke.

For tiden har vi tre leger som spesialiserer seg i arbeidsmedisin og seks overleger tilknyttet poliklinikken. I tillegg har vi en nevropsykolog med kompetanse innen det arbeidsmedisinske feltet.

Få nyhetsbrev
Lukk