Mekaniske eksponeringer

Nyhet 1. desember 2020

Bygger en sterk arbeidsmiljøkultur

I en fysisk krevende bransje ser entreprenør- og eiendomsutvikler SKANSKA sikkerhet og jobbmotivasjon i sammenheng. Det fører til færre s...

Nyhet 17. desember 2018

Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekan...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus

STAMI-rapport nr 6/2017. Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv. Det er viktig å dokumentere hvilke forhold som utgjør ...

Veiersted, Kaj Bo; Knardahl, Stein; Wærsted, Morten

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires

Background: The prevalence of workers with demanding physical working conditions in the European work force remains high, and occupationa...

Tynes, Tore; Aagestad, Cecilie; Thorsen, Sannie Vester; Andersen, Lars Louis; Perkio-Makela, Merja; Garcia, Francisco Javier Pinilla; Blanco, Luz Galiana; Vermeylen, Greet; Parent-Thirion, Agnes; Hooftman, Wendela; Houtman, Irene ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Psychological, social, and mechanical work exposures and disability retirement: A prospective registry study

Background: Relations between several occupational psychological and social factors and disability retirement remain largely unexplored. ...

Emberland, Jan Shahid; Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Validity of questionnaire and representativeness of objective methods for measurements of mechanical exposures in construction and health care work

Objectives: To determine the criterion validity of a questionnaire on physical exposures compared to objective measurements at constructi...

Koch, Markus; Lunde, Lars-Kristian; Gjulem, Tonje; Knardahl, Stein; Veiersted, Kaj Bo

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Arbeidsplassen og sykefravær : arbeidsforhold av betydning for sykefravær

Det var sterkeste evidens som er mulig ved observasjonsstudier, for at mekanisk eksponering generelt, repetitive bevegelser, bøying av na...

Knardahl, Stein; Sterud, Tom; Nielsen, Morten Birkeland; Nordby, Karl-Christian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in low back pain? A 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Objective: The aim of the study was to investigate the extent to which work-related factors contribute to the social gradient in low back...

Sterud, Tom; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Heavy physical work: Cardiovascular load in male construction workers

This study aimed to elucidate cardiovascular loads (CVL) in construction workers during work and leisure by relative heart rate (RHR) ove...

Lunde, Lars-Kristian; Koch, Markus; Veiersted, Kaj Bo; Moen, Gunn-Helen Øiseth; Wærsted, Morten; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Do work-related factors contribute to differences in doctor-certified sick leave? A prospective study comparing women in health and social occupations with women in the general working population

Background: Doctor –certified sick leave is prevalent in the health and social sector. We examined whether the higher risk of doctor-cert...

Aagestad, Cecilie; Tyssen, Reidar; Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Validity and reliability of pressure-measurement insoles for vertical ground reaction force assessment in field situations

This study aimed to test the validity and reliability of pressure-measurement insoles (medilogic® insoles) when measuring vertical ground...

Koch, Markus; Lunde, Lars-Kristian; Ernst, Michael; Knardahl, Stein; Veiersted, Kaj Bo

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 : status og utviklingstrekk

STAMI-rapport nr. 3/2015. Faktaboka 2015 er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, og gir...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Helseplager og arbeid i selerigg : En litteraturgjennomgang og spørreundersøkelse om arbeidsforhold og helseplager blant tilkomstteknikere

STAMI-rapport nr. 2/2013. Tilkomstteknikk er en alternativ metode og et hjelpemiddel for adkomst og gjennomføring av arbeidsoppgaver ved ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

STAMI-rapport nr 9 2013 - Kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning av varmasfalt og lavtemperaturasfalt - oppfølgingsforsøk 2013

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: A 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Purpose: This study examines the impact of work-related psychosocial and mechanical exposure on the development of neck/shoulder pain in ...

Sterud, Tom; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in long-term sick leave: A prospective study of the general working population in Norway

Sterud, Tom; Johannessen, Håkon Andre

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Objectives This study examines the impact of work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability in the general wor...

Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway

Background: The overall evidence for work-related mechanical exposures as risk factors for long-term sick leave (LTSL) in the general wor...

Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

A comparison of two physical ability tests for firefighters

Smoke diving is physically demanding, and firefighters must therefore meet certain minimum physical requirements. The aim of this study w...

Mamen, Asgeir; Oseland, Harald; Medbø, Jon Ingulf

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Performance on a work-simulating firefighter test versus approved laboratory tests for firefighters and applicants

Aim: Firefighters must meet minimum physical demands. The Norwegian Labour Inspection Authority (NLIA) has approved a standardised treadm...

Von Heimburg, Erna Dianne; Medbø, Jon Ingulf; Sandsund, Mariann; Reinertsen, Randi Eidsmo

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Energy Cost of the Trondheim Firefighter Test for Experienced Firefighters

Aim. The aim of this study was to measure aerobic demands of fire fighting activities including exercise in the heat. Methods. Twenty-two...

Von Heimburg, Erna Dianne; Medbø, Jon Ingulf

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Aims: This study examines the impact of work-related psychosocial and mechanical exposure on the development of low back pain (LBP) in th...

Sterud, Tom; Tynes, Tore