Mekaniske eksponeringer

Nyhet 1. desember 2020

Bygger en sterk arbeidsmiljøkultur

I en fysisk krevende bransje ser entreprenør- og eiendomsutvikler SKANSKA sikkerhet og jobbmotivasjon i sammenheng. Det fører til færre s...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom ...

Nyhet 17. desember 2018

Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekan...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus

STAMI-rapport nr 6/2017. Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv. Det er viktig å dokumentere hvilke forhold som utgjør ...

Veiersted, Kaj Bo; Knardahl, Stein; Wærsted, Morten

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires

Tynes, Tore; Aagestad, Cecilie; Thorsen, Sannie Vester; Andersen, Lars Louis; Perkio-Makela, Merja; Garcia, Francisco Javier Pinilla; Blanco, Luz Galiana; Vermeylen, Greet; Parent-Thirion, Agnes; Hooftman, Wendela; Houtman, Irene ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Psychological, social, and mechanical work exposures and disability retirement: A prospective registry study

Emberland, Jan Shahid; Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Validity of questionnaire and representativeness of objective methods for measurements of mechanical exposures in construction and health care work

Koch, Markus; Lunde, Lars-Kristian; Gjulem, Tonje; Knardahl, Stein; Veiersted, Kaj Bo

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Arbeidsplassen og sykefravær : arbeidsforhold av betydning for sykefravær

Knardahl, Stein; Sterud, Tom; Nielsen, Morten Birkeland; Nordby, Karl-Christian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in low back pain? A 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Sterud, Tom; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Heavy physical work: Cardiovascular load in male construction workers

Lunde, Lars-Kristian; Koch, Markus; Veiersted, Kaj Bo; Moen, Gunn-Helen Øiseth; Wærsted, Morten; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Do work-related factors contribute to differences in doctor-certified sick leave? A prospective study comparing women in health and social occupations with women in the general working population

Aagestad, Cecilie; Tyssen, Reidar; Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Validity and reliability of pressure-measurement insoles for vertical ground reaction force assessment in field situations

Koch, Markus; Lunde, Lars-Kristian; Ernst, Michael; Knardahl, Stein; Veiersted, Kaj Bo

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 : status og utviklingstrekk

STAMI-rapport nr. 3/2015. Faktaboka 2015 er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, og gir...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Helseplager og arbeid i selerigg : En litteraturgjennomgang og spørreundersøkelse om arbeidsforhold og helseplager blant tilkomstteknikere

STAMI-rapport nr. 2/2013. Tilkomstteknikk er en alternativ metode og et hjelpemiddel for adkomst og gjennomføring av arbeidsoppgaver ved ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

STAMI-rapport nr 9 2013 - Kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning av varmasfalt og lavtemperaturasfalt - oppfølgingsforsøk 2013

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: A 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Sterud, Tom; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in long-term sick leave: A prospective study of the general working population in Norway

Sterud, Tom; Johannessen, Håkon Andre

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway

Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

A comparison of two physical ability tests for firefighters

Mamen, Asgeir; Oseland, Harald; Medbø, Jon Ingulf

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Performance on a work-simulating firefighter test versus approved laboratory tests for firefighters and applicants

Von Heimburg, Erna Dianne; Medbø, Jon Ingulf; Sandsund, Mariann; Reinertsen, Randi Eidsmo

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Energy Cost of the Trondheim Firefighter Test for Experienced Firefighters

Von Heimburg, Erna Dianne; Medbø, Jon Ingulf

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Sterud, Tom; Tynes, Tore