Mekaniske eksponeringer

Nyhet

Bygger en sterk arbeidsmiljøkultur

I en fysisk krevende bransje ser entreprenør- og eiendomsutvikler SKANSKA sikkerhet og jobbmotivasjon i sammenheng. Det fører til færre s...

Publikasjoner

Physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires

Background: The prevalence of workers with demanding physical working conditions in the European work force remains high, and occupationa...

Tynes, Tore; Aagestad, Cecilie; Thorsen, Sannie Vester; Andersen, Lars Louis; Perkio-Makela, Merja; Garcia, Francisco Javier Pinilla; Blanco, Luz Galiana; Vermeylen, Greet; Parent-Thirion, Agnes; Hooftman, Wendela; Houtman, Irene ...

Publikasjoner

Heavy physical work: Cardiovascular load in male construction workers

This study aimed to elucidate cardiovascular loads (CVL) in construction workers during work and leisure by relative heart rate (RHR) ove...

Lunde, Lars-Kristian; Koch, Markus; Veiersted, Kaj Bo; Moen, Gunn-Helen Øiseth; Wærsted, Morten; Knardahl, Stein

Få nyhetsbrev
Lukk