Mekaniske eksponeringer

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mello...

Nyhet 17. desember 2018

Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og m...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus

Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv. Det er viktig å dokumentere hvilke forhold som utgjør risiko for å regulere...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Psychological, social, and mechanical work exposures and disability retirement: A prospective registry study

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Validity of questionnaire and representativeness of objective methods for measurements of mechanical exposures in construction and health care work

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Arbeidsplassen og sykefravær : arbeidsforhold av betydning for sykefravær

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in low back pain? A 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Heavy physical work: Cardiovascular load in male construction workers

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Do work-related factors contribute to differences in doctor-certified sick leave? A prospective study comparing women in health and social occupations with women in the general working population

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Validity and reliability of pressure-measurement insoles for vertical ground reaction force assessment in field situations

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 : status og utviklingstrekk

Faktaboka 2015 er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, og gir et samlet og kvalitetssi...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Helseplager og arbeid i selerigg : En litteraturgjennomgang og spørreundersøkelse om arbeidsforhold og helseplager blant tilkomstteknikere

Tilkomstteknikk er en alternativ metode og et hjelpemiddel for adkomst og gjennomføring av arbeidsoppgaver ved vanskelig tilgjengelige o...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

STAMI-rapport nr 9 2013 - Kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning av varmasfalt og lavtemperaturasfalt - oppfølgingsforsøk 2013

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: A 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in long-term sick leave: A prospective study of the general working population in Norway

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

A comparison of two physical ability tests for firefighters

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Performance on a work-simulating firefighter test versus approved laboratory tests for firefighters and applicants

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Energy Cost of the Trondheim Firefighter Test for Experienced Firefighters

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway