Mekaniske eksponeringer

Kurs

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

STAMI inviterer til kurset Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsplager 19.-21. oktober 2021. Kursets målgruppe er leger som er i spesiali...

Nyhet 1. desember 2020

Bygger en sterk arbeidsmiljøkultur

I en fysisk krevende bransje ser entreprenør- og eiendomsutvikler SKANSKA sikkerhet og jobbmotivasjon i sammenheng. Det fører til færre s...

Nyhet 17. desember 2018

Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekan...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus

STAMI-rapport nr 6/2017. Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv. Det er viktig å dokumentere hvilke forhold som utgjør ...

Veiersted, Kaj Bo; Knardahl, Stein; Wærsted, Morten

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires

Tynes, Tore; Aagestad, Cecilie; Thorsen, Sannie Vester; Andersen, Lars Louis; Perkio-Makela, Merja; Garcia, Francisco Javier Pinilla; Blanco, Luz Galiana; Vermeylen, Greet; Parent-Thirion, Agnes; Hooftman, Wendela; Houtman, Irene ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Psychological, social, and mechanical work exposures and disability retirement: A prospective registry study

Emberland, Jan Shahid; Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Validity of questionnaire and representativeness of objective methods for measurements of mechanical exposures in construction and health care work

Koch, Markus; Lunde, Lars-Kristian; Gjulem, Tonje; Knardahl, Stein; Veiersted, Kaj Bo

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Arbeidsplassen og sykefravær : arbeidsforhold av betydning for sykefravær

Knardahl, Stein; Sterud, Tom; Nielsen, Morten Birkeland; Nordby, Karl-Christian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in low back pain? A 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Sterud, Tom; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Heavy physical work: Cardiovascular load in male construction workers

Lunde, Lars-Kristian; Koch, Markus; Veiersted, Kaj Bo; Moen, Gunn-Helen Øiseth; Wærsted, Morten; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Do work-related factors contribute to differences in doctor-certified sick leave? A prospective study comparing women in health and social occupations with women in the general working population

Aagestad, Cecilie; Tyssen, Reidar; Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Validity and reliability of pressure-measurement insoles for vertical ground reaction force assessment in field situations

Koch, Markus; Lunde, Lars-Kristian; Ernst, Michael; Knardahl, Stein; Veiersted, Kaj Bo

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 : status og utviklingstrekk

STAMI-rapport nr. 3/2015. Faktaboka 2015 er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, og gir...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Helseplager og arbeid i selerigg : En litteraturgjennomgang og spørreundersøkelse om arbeidsforhold og helseplager blant tilkomstteknikere

STAMI-rapport nr. 2/2013. Tilkomstteknikk er en alternativ metode og et hjelpemiddel for adkomst og gjennomføring av arbeidsoppgaver ved ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

STAMI-rapport nr 9 2013 - Kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning av varmasfalt og lavtemperaturasfalt - oppfølgingsforsøk 2013

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: A 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Sterud, Tom; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in long-term sick leave: A prospective study of the general working population in Norway

Sterud, Tom; Johannessen, Håkon Andre

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway

Sterud, Tom

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

A comparison of two physical ability tests for firefighters

Mamen, Asgeir; Oseland, Harald; Medbø, Jon Ingulf

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Performance on a work-simulating firefighter test versus approved laboratory tests for firefighters and applicants

Von Heimburg, Erna Dianne; Medbø, Jon Ingulf; Sandsund, Mariann; Reinertsen, Randi Eidsmo

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Energy Cost of the Trondheim Firefighter Test for Experienced Firefighters

Von Heimburg, Erna Dianne; Medbø, Jon Ingulf

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway

Sterud, Tom; Tynes, Tore