STAMI-rapport

Publisert

  • 2017

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

STAMI-rapport nr 6/2017. Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv. Det er viktig å dokumentere hvilke forhold som utgjør risiko for å regulere eller intervenere for et bedre arbeidsmiljø.

Rapporten beskriver en systematisk kritisk litteraturgjennomgang, hvor det er gjort en stor innsats for å få med mest mulig relevant dokumentasjon av adekvat kvalitet for å vurdere evt. sammenheng mellom mekaniske eksponeringer på arbeidsplassen og muskel- og skjelettplager. Andre risikoforhold som organisatoriske og psykososiale faktorer vil bli behandlet i en annen rapport. Rapporten oppsummerer kunnskap om dokumenterte sammenhenger, men graderer også hvor sikker man kan være på en sammenheng (evidensgrad eller evidensstyrke som beskrivelse av sannsynlig «holdbarhet» eller «styrke» av konklusjoner). Rapporten gir også mange eksempler på resultater fra studier som har bidratt til en dokumentert sammenheng. Vi håper at denne informasjonen kan bidra til å illustrere risikofaktorer og hvilke eksponeringsnivåer som kan være av betydning ved risikovurderinger og som underlag for prioritering av risikoreduserende tiltak.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang