Publikasjon

STAMI-rapport nr 2 2013_2 – Helseplager og arbeid i selerigg. En litteraturgjennomgang og spørreundersøkelse om arbeidsforhold og helseplager blant tilkomstteknikere