Internasjonalt samarbeid

Prosjekt 15. oktober 2021

Undersøking av om styreneksponering kan gi auka risiko for lymfohematopoietisk kreft

Prosjektet skal sjå på mogleg auka risiko for lymfohematopoietisk kreft ved eksponering for styren ved å kombinere og harmonisere eksiste...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2023
Prosjekt 4. juni 2020

EPHOR - Exposome Project for Health and Occupational Research

EPHOR er et unikt og ambisiøst europeisk samarbeidsprosjekt bestående av 19 partnere fra 12 europeiske land. Prosjektet studerer sammenhe...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Nyhet 24. januar 2018

Verdens fremste arbeidsmiljøforskere samlet på STAMI

Ledergruppen i det europeisk forskningsnettverket OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohor...

Nyhet 17. november 2017

Forsker fra STAMI skal lede europeisk forskningsnettverk

OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts) er et nytt, europeisk forskningsnettverk som s...

Nyhet 16. september 2016

Nytt nummer av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

I denne utgaven av tidsskriftet finner du artikler med åpen tilgang om blant annet organisasjonell rettferdighet og uføretrygd, sammenhe...

Nyhet 20. april 2016

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health nr. 2, 2016

I denne utgaven av tidsskriftet finner du blant annet en systematisk gjennomgang av forskningen på biokjemiske biomarkører for muskelskje...

Nyhet 6. januar 2016

Årets første Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

Det nylig utgitte tidsskriftet inneholder to originalartikler om mobbing på arbeidsplassen. I tillegg finner du en systematisk gjennomgan...

Nyhet 2. september 2015

Scandinavian Journal of Work Environment and Health fyller 40 år

Med 40 år bak seg, har det vitenskaplige tidsskriftet Scandinavian Journal of Work Environment and Health (SJWEH) opplevd store endringer...

Nyhet 6. mai 2015

Nytt nummer av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

Årets andre utgave av tidsskriftet omhandler ni vitenskapelige artikler, samt en redaksjonell artikkel om kroniske korsryggsmerter, kroni...