STAMI-rapport nr. 5/2016. Arbeid med laboratoriedyr er en velkjent risikofaktor for flere allergiske lidelser. Typiske luftveissymptomer inkluderer allergisk betennelse i neseslimhinnen, øyekatarr og astma, mens elveblest (urtikaria) er den vanligste hudreaksjonen. Jo mer kontakt man har med dyrene, desto større sannsynlighet er det for helseplager.

Det er rapportert at 10-30 % av dyrestallarbeidere utvikler allergi mot rotte eller mus, hvilket er langt høyere enn det man kan finne i andre yrkesgrupper som bakere eller tannteknikere. Mellom 5 og 40 % utvikler allergi i løpet av det første året. Mus og rotter er mer allergene enn andre dyrearter. Hovedallergenene hos rotter (Rat n1) og mus (Mus m1) kan gjenfinnes i hår, flass og urin, og bæres hovedsakelig av partikler på 3-10 µm aerodynamisk diameter. Allergennivåene som gir helseplager varierer betydelig avhengig av individuell sårbarhet, og det er derfor vanskelig å sette en yrkesbasert grenseverdi for allergener i luft.

Det er viktig å tilstrebe lavest mulig eksponering og det viktigste bidraget denne rapporten har er å identifisere hvilke arbeidsforhold eller – rutiner som gir høyest eller lavest mulig risiko for eksponering for allergener fra forsøksdyrene. Med basis i eksisterende aktivitet og rutiner i norske dyrestaller har denne rapporten vist at forsøk, operasjon, blodprøvetaking i lab/operasjonsrom gir lavest eksponering, mens burtømming og burvask i burvaskerommene gir høyest eksponering. Av flere ulike arbeidsoppgaver i dyrerom gir burskift den høyeste eksponeringen.

Det anbefales å være bevisst på hva som kan gi uunngåelig forhøyet eksponering, og ta forholdsregler, samt gå gjennom rutiner for å se om eksponeringen kan reduseres, spesielt ved burskift, burtømming og burvasking.

Straumfors, Anne; Eduard, Wijnand; Andresen, Knut; Sjaastad, Ann Kristin
STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang