Hjem Prosjekter Oppfølging av kreftforekomst i bloddannen[...]

Oppfølging av kreftforekomst i bloddannende organer hos tidligere ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene ved NTNU

I 1997 ble det identifisert en opphoping av kreft i bloddannende organer hos (tidligere) ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene. Saken ble i de følgende årene gjenstand for stor offentlig oppmerksomhet, førte til en rekke medisinske undersøkelser for å bringe eventuelle årsakssammenhenger på det rene, og den ble også belyst gjennom en offentlig utredning (NOU 2007:9).

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

En kopling mot Kreftregisteret ble gjort i 2006/2007 for å utrede assosiasjoner mellom overhyppighet av kreft i lymfesystem og benmarg blant de ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene (Rosenborgkohorten), og og indikatorer for historisk eksponering for kreftfremkallende agens ved laboratoriene. Det ble funnet en overhyppighet av slik kreft (SIR 1,8; 95 % CI 0,6-4,2). Kunnskapsdepartementet satte ned en rådgivende medisinsk ekspertgruppe som vurderte funnet (Dybingutvalget), og gruppen anbefalte en ny oppkopling etter 5 år for å se om det var en ytterligere opphoping av slike kreftsykdommer. STAMI og Kreftregisteret er av Kunnskapsdepartementet bedt om å oppdatere kreftforekomsten i Rosenborgkohorten. STAMI leder dette arbeidet.

Eksterne samarbeidspartnere

Kristina Kjærheim og Tom K. Grimsrud, Kreftregisteret. www.kreftregisteret.no

Publikasjoner

STAMI-rapport 14 februar  2007

STAMI-rapport 12 desember  2007 (tilleggsrapport)

Planlagt STAMI-rapport 2015 (under arbeid)

Planlagt artikkel om oppfølging av clusterundersøkelse etter ytterligere 5 års oppfølgingstid

Økonomisk bidragsyter(e)

Kunnskapsdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586

Få nyhetsbrev
Lukk