Hjem Nyheter Nytt om langvarige ryggsmerter ved prolaps

Nytt om langvarige ryggsmerter ved prolaps

Resultatene fra en ny studie viser at de som utvikler langvarige ryggsmerter har forhøyede forhøyet nivåer av cytokinene IL-6 og IL-8 i serum. Dette taler for en lavgradig systemisk inflammasjon hos dem som utvikler kroniske ryggplager.

De nye dataene fra studien tyder på at lavgradig systemisk inflammasjon kan være en del av mekanismene som ligger til grunn for utvikling av langvarig smerte. Flere nye arbeider om betydningen av inflammasjon hos dem som er i ferd med å bli kronikere er nå derfor under utarbeidelse. I hvilke grad ulike arbeidsmiljøfaktorer gjennom disse mekanismene bidrar til smerte og sykefravær gjenstår å undersøke.

Tidligere studier antyder at langvarige utstrålende smerter etter skiveprolaps kan være avhengig av livs- og arbeidssituasjon. For eksempel synes lav utdannelse å øke risikoen for utvikling av langvarige ryggsmerter. Men hva som egentlig forårsaker kronifiseringen av smertene er som oftest ukjent.

Problemet etter isjiasprolaps er at ryggsmertene ofte blir langvarige forklarer forskerne bak studien. Selv om prolapset er gått tilbake har ca 30 % av pasientene henvist til sykehusene betydelig smerter 1 år etter prolapset. Disse pasientene rapporterer om like mye smerte 1 år etter prolapset som da de ble behandlet på sykehuset viser studien. Hva dette skyldes er uklart.

Studien er et samarbeid mellom STAMI og Oslo Universitetssykehus. Formålet med denne studien var derfor å frembringe mer kunnskap om årsaken til langvarige ryggsmerter, altså å sette fokus på årsak-virkning. Ny kunnskap om hvorfor noen utvikler kroniske ryggsmerter og andre ikke gjør det vil i framtiden bli viktig for forebygging av langvarige ryggsmerter.

Overraskende høye nivåer av IL-6 og IL-8 ble målt i serum 1 år etter skiveprolaps hos dem som hadde utviklet kroniske plager. Hos dem som ble bra igjen var IL-6 og IL-8 nivåene derimot helt normale. Tilsvarende funn har tidligere vært gjort på pasienter med andre typer langvarig smerte, men ikke på folk med ryggplager.

Originalartikkel

Få nyhetsbrev
Lukk