Hud

Nyhet 10. september 2020

Ren satsing på arbeidsmiljøet hos frisørkjeden

Hun drev ekstremsport på fritiden, men da hun skjønte at det var på jobb hun tok mest risiko, bestemte hun seg for å gå foran for å...

Nyhet 8. mai 2020

Hyppig håndvask - slik forebygger du hudproblemer

For å unngå koronasmitte vasker eller desinfiserer vi hendene oftere enn normalt. Noen yrkesgrupper må vaske hendene særlig ofte, og...

Prosjekt 13. januar 2020

Helseeffekter av biologisk eksponering i avfallsbransjen

Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om den biologiske eksponeringen ved håndtering av avfall. Vi vil også studere om helseef...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom

De arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerte et felles, anonymt pasientutredningsregister...

Nyhet 5. september 2019

Vanligste yrkesplager blant unge i arbeidslivet er astma og eksem

En ny rapport fra STAMI viser at astma og håndeksem samt kronisk nesetetthet, er de sykdommene unge yrkesaktive utredes hyppigst med ved...

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Nyhet 5. juni 2019

Slik tar du vare på hendene på jobb

Utsetter du hendene dine for mye vann, oljer eller kjemikalier på jobb? Dette kan irritere huden og fremkalle allergi. Her er tipsene fo...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mello...

Nyhet 30. august 2018

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte hudplager?

Arbeidsrelaterte hudplager er fortsatt et problem for norske arbeidstakere, spesielt for de som jobber i serviceyrker og våte yrker. Med...

Nyhet 29. november 2017

Forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom

Litt over ti prosent av yrkesaktive nordmenn – drøyt 250.000 personer – oppgir å ha hudplager. En av fem av disse, cirka 53.000 per...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Self-testing for contact allergy to hair dyes. A 5-year follow-up multicentre study

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Occupational skin diseases: actual state analysis of patient management pathways in 28 European countries

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Minimum standards on prevention, diagnosis and treatment of occupational and work-related skin diseases in Europe. Position paper of the COST Action StanDerm (TD 1206)

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupation and relative risk of cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC). A 45-year follow-up study in 4 Nordic countries

• Few population-based studies described relative risk of cutaneous squamous cell carcinoma among occupational categories. • Occupa...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Self-reported Occupational Exposure to Chemical and Physical Factors and Risk of Skin Problems: A 3-year Follow-up Study of the General Working Population of Norway

Nyhet 10. september 2015

Er hudsykdom et problem for norske arbeidstakere?

Huden har med sine to kvadratmeter en stor kontaktflate, og faktorer i arbeidsmiljøet, som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og me...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Trends in incidence of occupational asthma, contact dermatitis, noise-induced hearing loss, carpal tunnel syndrome and upper limb musculoskeletal disorders in European countries from 2000 to 2012

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Work-related skin diseases in Norway may be underreported: Data from 2000 to 2013