Hud

Nyhet 13. oktober 2023

Fleire får allergi og eksem

Talet på nordmenn med kontaktallergi og allergisk eksem mot konserveringsmiddelet MI har auka kraftig sidan 2008. Det viser ein studie de...

Nyhet 7. desember 2022

Nye anbefalinger for behandling av håndeksem

Arbeidsrelatert håndeksem kan bli verre vinterstid. Nå har hudeksperter fra hele Europa blitt enige om nye anbefalinger for forebygging, ...

Nyhet 10. september 2020

Ren satsing på arbeidsmiljøet hos frisørkjeden

Hun drev ekstremsport på fritiden, men da hun skjønte at det var på jobb hun tok mest risiko, bestemte hun seg for å gå foran for å endre...

Nyhet 8. mai 2020

Hyppig håndvask - slik forebygger du hudproblemer

For å unngå koronasmitte vasker eller desinfiserer vi hendene oftere enn normalt. Noen yrkesgrupper må vaske hendene særlig ofte, og bruk...

Prosjekt 13. januar 2020

Helseeffekter av biologisk eksponering i avfallsbransjen

Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om den biologiske eksponeringen ved håndtering av avfall. Vi vil også studere om helseeffekt...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom

De arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerte et felles, anonymt pasientutredningsregister i...

Aarhus, Lisa; Sivesind Mehlum, Ingrid

Nyhet 5. september 2019

Vanligste yrkesplager blant unge i arbeidslivet er astma og eksem

En ny rapport fra STAMI viser at astma og håndeksem samt kronisk nesetetthet, er de sykdommene unge yrkesaktive utredes hyppigst med ved ...

Nyhet 5. juni 2019

Slik tar du vare på hendene på jobb

Utsetter du hendene dine for mye vann, oljer eller kjemikalier på jobb? Dette kan irritere huden og fremkalle allergi. Her er tipsene for...

Nyhet 30. august 2018

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte hudplager?

Arbeidsrelaterte hudplager er fortsatt et problem for norske arbeidstakere, spesielt for de som jobber i serviceyrker og våte yrker. Med ...

Nyhet 29. november 2017

Forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom

Litt over ti prosent av yrkesaktive nordmenn – drøyt 250.000 personer – oppgir å ha hudplager. En av fem av disse, cirka 53.000 personer,...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Self-testing for contact allergy to hair dyes. A 5-year follow-up multicentre study

Background: In 2011, a multicentre study was conducted in order to determine how hair dye manufacturers instructed consumers to perform a...

Friis, Ulrik F.; Goosens, An; Giménez-Arnau, Ana Maria; Liden, Carola; Giménez-Arnau, Elena; White, Ian R.; Alfonso, Jose Hernan; Uter, Wolfgang; Johansen, Jeanne D.

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Occupational skin diseases: actual state analysis of patient management pathways in 28 European countries

Background: Work‐related skin diseases (WSD) are caused or worsened by a professional activity. Occupational skin diseases (OSD) need to ...

Mahler, V.; Aalto‐Korte, K.; Alfonso, Jose Hernan; Bakker, J.G.; Bauer, M.; Bensefa‐Colas, L.; Boman, A.; Bourke, J.; Bubâs, M.; Bulat, P.; Chaloupka, J. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Minimum standards on prevention, diagnosis and treatment of occupational and work-related skin diseases in Europe. Position paper of the COST Action StanDerm (TD 1206)

Objective: To develop common European standards on prevention and management of WRSD and occupational skin diseases (OSD). Method: Consen...

Alfonso, Jose Hernan; Bauer, A; Bensefa-Colas, L.; Boman, A.; Bubas, M.; Constandt, L.; Crepy, M.N.; Goncalo, M.; Macan, J.; Mahler, V.; Ramada Rodilla, J.M. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupation and relative risk of cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC). A 45-year follow-up study in 4 Nordic countries

Background: The age-adjusted incidence of cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) in the Nordic countries has increased during the last ...

Alfonso, Jose Hernan; Martinsen, Jan Ivar; Pukkala, Eero; Weiderpass, Elisabete; Tryggvadottir, Laufey; Nordby, Karl-Christian; Kjærheim, Kristina

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Self-reported Occupational Exposure to Chemical and Physical Factors and Risk of Skin Problems: A 3-year Follow-up Study of the General Working Population of Norway

Alfonso, Jose Hernan; Tynes, Tore; Thyssen, Jacob P.; Mehlum, Ingrid Sivesind; Johannessen, Håkon A.

Nyhet 10. september 2015

Er hudsykdom et problem for norske arbeidstakere?

Huden har med sine to kvadratmeter en stor kontaktflate, og faktorer i arbeidsmiljøet, som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og mek...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Trends in incidence of occupational asthma, contact dermatitis, noise-induced hearing loss, carpal tunnel syndrome and upper limb musculoskeletal disorders in European countries from 2000 to 2012

Objectives The European Union (EU) strategy for health and safety at work underlines the need to reduce the incidence of occupational dis...

Stocks, Jill; McNamee, Roseanne; Van der Molen, Henk T.; Paris, Christophe; Urban, Pavel; Campo, Giuseppe; Sauni, Riitta; Jarreta, Begoña Martínez; Valenty, Madeleine; Godderis, Lode; Miedinger, David ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Work-related skin diseases in Norway may be underreported: Data from 2000 to 2013

Alfonso, Jose Hernan; Løvseth, Eva Kristin; Samant, Yogindra; Holm, Jan Øivind