Hjem Nyheter Kvartseksponering øker risikoen for beten[...]

Kvartseksponering øker risikoen for betennelsessykdommer

Nye studier fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) tyder på at eksponering for kvarts øker risikoen for flere betennelsessykdommer som sarkoidose, leddgikt, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Forskerne som utførte studiene, hadde en hypotese om at eksponering for kvarts kan påvirke kroppens regulering av immunsystemet og derfor kan føre til en økt risiko for inflammatoriske sykdommer.

Det er kjent at eksponering for kvarts kan gi silikose (også kalt steinstøvlunge). At eksponering for kvarts også kan gi økt risiko for andre sykdommer, er ikke like godt beskrevet,

− I dette prosjektet har vi ønsket å studere yrkeseksponering for kvarts og sykdommer som skyldes forandringer i den immunologisk respons i kroppen, forteller Pål Graff, forsker på STAMI.

Silikose er en lungesykdom forårsaket av innånding av krystallinske former av silisiumdioksid. Den vanligste er kvarts. Silikose blir også kalt steinstøvlunge siden sykdommen oftest rammer personer som jobber med stein, for eksempel gruve- og tunnelarbeidere, steinslipere og sandblåsere.

Sarkoidose er en sykdom der det oppstår knuteformede samlinger av betennelsesceller, såkalte granulomer, i ulike organer i kroppen. Lungene er det organet som oftest blir rammet.

Leddgikt (revmatoid artritt) angriper først og fremst de små leddene i fingre og tær, men den kan med tiden også angripe større ledd.

Ulcerøs kolitt er en betennelsestilstand som rammer tykk- og endetarmen.

Crohns sykdom er en betennelsessykdom som kan ramme alle deler av mage-tarmkanalen.

Kvartseksponering og immunsystemet

Kvartseksponering kan skje gjennom arbeidsoperasjoner som innebærer boring, sprengning og knusing av stein. Forskerne som utførte studiene, hadde en hypotese om at eksponering for kvarts påvirker kroppens regulering av immunsystemet og kan gi en økt risiko for betennelsessykdommer

− Fra før er det funnet indikasjoner på at eksponering for kvarts kan gi en økt risiko for visse typer leddgikt. Dette skyldes trolig at kvarts påvirker immunsystemet. Det var derfor interessant om vi kunne se en økt risiko for leddgikt også i vårt materiale, og om det også var andre betennelses- sykdommer som ble påvirket av eksponering for kvarts, forteller Graff.

Lengden på eksponeringen spiller inn

− Det vi har funnet, er at eksponering for kvarts ser ut til å øke risikoen for lidelsene sarkoidose, leddgikt, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Vi ser også at risikoen for disse sykdommene øker med tiden man har arbeidet i et yrke med kvartseksponeringen, forteller Graff.

Nivået på eksponeringen ser også ut til å ha effekt og risikoen er størst for de med høy eksponering over flere år. Derfor understreker Graff at det er viktig å redusere eksponeringen og bruke verneutstyr når man er eksponert for steinstøv.

− Studiene viser at det ser ut til å være en sammenheng mellom kvarteksponering og inflammatoriske sykdommer. Det er nå viktig å undersøke videre hvordan kvarts påvirker kroppen for å forstå hvorfor kvarts gir en økt risiko for alle disse sykdommene, påpeker Graff.

Studien tar for seg alle pasienter som er registrert med en eller flere gitte diagnoser i tidsrommet 2005-2016 i den svenske nasjonale databasen over registrerte diagnoser.

Forskerne endte med en studiepopulasjon på 147 000 personer som hadde en av de diagnosene de ville studere; sarkoidose, leddgikt, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Til hver av disse 147 000 personene ble det valgt ut to tilfeldige kontroller av samme alder og kjønn og som ikke hadde en av disse sykdommene, totalt 294 000 personer. På den måten kan forskerne sammenligne eksponeringen hos dem som har en av de sykdommene de vil undersøke med eksponeringen hos dem som ikke har blitt syke.

Studiegruppene ble koblet mot et yrkesregister slik at forskerne fikk yrkeshistorikken for hver av disse. Forskerne brukte så en jobbeksponeringsmatrise (JEM) for å vurdere eksponeringen for kvarts for hver yrkeskategori. En jobbeksponeringsmatrise er en oversikt over gjennomsnittlige eksponeringsnivåer i ulike yrker. Jobbeksponeringsmatrisen som ble brukt i studiene, kobler alle registrerte yrkestyper til en kvartseksponering. Den tar også hensyn til hvor ofte ulike yrkesgrupper i snitt er eksponert for kvarts og nivået av eksponering.

 

Les vitenskapelige artikler

Få nyhetsbrev
Lukk