Webinaret er ferdig. Men du kan sjå sendinga i opptak her.

Om lag 900.000 personer i Norge jobber på kontor nesten hele arbeidstiden, og kontorarbeid er vanlig i mange næringer. Det finnes mange ulike kontorkonsepter fra enekontor til helt åpne arbeidsområder. Det er også fleksible løsninger med delte arbeidsstasjoner, aktivitetsbaserte soner og hjemmekontor.

Hvordan kontorene er utformet, hvordan man bruker kontorene og hvor man jobber, endrer seg.

Valg av og preferanser rundt ulike kontorkonsepter er noe som mange har en mening om, og som både blir diskutert på den enkelte arbeidsplass og i samfunnet generelt. Samtidig har mulige konsekvenser for ansattes helse, trivsel og produktivitet, fått mindre oppmerksomhet.

I dette webinaret vil Randi Hovden Borge, stipendiat ved STAMI, snakke om hva forskningen kan fortelle oss om sammenhengen mellom kontorkonsepter, arbeidsmiljø og arbeidshelse. Dette er viktig kunnskap å ha med seg inn i vurdering og valg av ulike kontorkonsepter i det norske arbeidslivet.

→ Hør podkast om temaet: Blir fleire sjukmeldte i kontorlandskap?

→ Les mer om temaet: Flere melder seg syke i kontorlandskap enn på enekontor