Tjenester og fakta

EXPO

EXPO er et nasjonalt register for eksponeringsmålinger utført i norsk arbeidsliv, opprettet for å gi økt kunnskap om kjemisk eksponering i arbeidslivet. Registeret skal fremme gode arbeidsforhold for arbeidstakeren gjennom kjennskap til sammenhenger mellom kjemisk eksponering og helse, og består i dag av nær 100 000 luftprøver.

I 2017 ble EXPO Online klar til bruk for alle virksomheter. Her kan virksomhetene lagre eksponeringsmålinger i en sikker lagringsløsning og får bedre oversikt over egne eksponeringsmålinger. Nedenfor kan du se videoer fra lanseringen der bakgrunn for satsningen, fordeler og det nasjonale perspektivet presenteres.

Fra lansering av EXPO Online 30. mars 2017

Videre til

Kontakt oss

Få nyhetsbrev
Lukk