Kontakt

Publisert

Nasjonal database

 • Etablert i 2014
 • I underkant av 100 000 målinger av arbeidsluft
 • Skal gi økt kunnskap om kjemisk eksponering i arbeidslivet
 • EXPO Online - nettbasert lagringsløsning skal gi bedrifter oversikt over egne målinger

Mye av informasjonen som er nødvendig for økt kunnskap om kjemiske eksponeringsforhold på norske arbeidsplasser finnes allerede lagret i de enkelte virksomhetenes systemer, eller hos virksomhetenes BHT. Den viktigste informasjonen ligger ikke i hver enkelt måling, men kunnskapen de samlet sett kan gi for en bransje, arbeidsoperasjon eller yrkesgruppe. Med andre ord kan data samlet sett gi ny kunnskap om nye kjemiske utfordringer, om prosesser hvor det forebyggende arbeidet ikke er godt nok, men også informasjon om hvor det forebyggende arbeidet er tilstrekkelig.

EXPO Online er utviklet i samarbeid mellom STAMI, tilsynene og partene i arbeidslivet. Dersom din virksomhet er på utkikk etter nye systemer eller mangler driftsikker og systematisk lagring av yrkeshygieniske målinger er EXPO Online lett tilgjengelig. Det er mange fordeler for virksomhetene ved å bruke EXPO Online som lagringsløsning for luftprøver.

 • Dokumentere at det gjennomføres risikovurderingar i form av eksponeringsmålinger
 • Virksomhetens eget digitale arkiv for utførte målinger
 • Tidstrender
 • Store datasett kan overføres med importfunksjon
 • Trygg lagring og tilgang
 • Ingen uvedkomne får tilgang – autentisering og autorisering via Altinn/DIFI
 • Sikker lagring – standard format
 • Driftssikkert og driftsansvar hos STAMI
 • Finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet