Kontakt

Publisert

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Type aerosol og hvordan eksponeringen skal vurderes er avgjørende for valg av prøvetaker og flow.

Oversikt over analyser