Kontakt

Publisert

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

Støv fra harde treslag (eksotisk treslag, eik og bøk):

Støv fra myke treslag (nordisk treslag unntatt eik og bøk):

  • Prøvetaker: 25 mm antistatisk totalstøvkassett med veid 5,0 µm PVC-filter (Prøvetaker til totalstøv)
  • Pumpe: Luftgjennomstrømningshastighet 2 L/min
  • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Aerosoler.

Metode og instrumentering

  • Gravimetrisk bestemmelse av partikulær masse (støv) på filter.

Oppbevaring av prøven

  • Før bruk: Romtemperatur
  • Etter bruk: Romtemperatur

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).