Hjem Våre tjenester Laboratorietjenester Analyser av bioaeros[..] Biologisk støv Analyse av melstøv

Analyse av melstøv

Typiske arbeidsplasser hvor det forekommer melstøv er bakerier og andre plasser med næringsmiddelhåndtering.

Kontakt

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

  • Prøvetaker: Inhalerbar PAS6-kassett med veid 5.0 µm PVC-filter (Andre prøvetakere)
  • Pumpe: Luftgjennomstrømningshastighet 2 L/min
  • Prøvetakingsskjema: Benytt skjema for Aerosoler.

Metode og instrumentering

  • Gravimetrisk bestemmelse av partikulær masse (støv) på filter.

Oppbevaring av prøven

  • Før bruk: Romtemperatur
  • Etter bruk: Romtemperatur

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).
Spesielt: PAS6-kassetter undersampler ≥ 40 µm, slik at vi anbefaler en korreksjonsfaktor.

Få nyhetsbrev
Lukk