Manuell registrering av resultater

Start med å skrive inn resultat i cellen øverst til venstre som er hvit, og flytt deg videre mot høyre til neste celle ved å bruke Tab eller nedover ved bruk av Enter. Cellene som skal inneholde resultater er hvite, mens de som er skraverte kan ikke benyttes. Det vil si at for den aktuelle prøven er det ikke målt på dette stoffet. Dette kan endres ved å gå tilbake til trinn 2 og markere stoffet i den ønskede prøven.

Tips!

  • Benytt Tab/Enter for bevege deg mellom feltene
  • Skravert celle betyr at det ikke er opprettet måling for stoffet for denne prøven. Velg << Forrige trinn for redigering
  • Både komma og punktum kan benyttes
  • Måleresultat lavere enn deteksjonsgrensen, registreres som < «tallet for deteksjonsgrensen» (LOD)
  • Vær obs på at rekkefølgen av stoff kan være endret i forhold til rekkefølgen de ble registrert.

 

Import av resultater

Velg import av resultater dersom det er større mengder resultater som skal legges inn og disse allerede foreligger elektronisk. Trykk på Importer resultat i verktøylinjen. Du kommer da til siden som beskriver hvordan importen gjennomføres.

 

Følg bruksanvisningen A til C.

A: Last først ned excelfilen. Denne blir generert utifrå prøveinformasjonen og stoffene du la til i trinn 1 og trinn 2. Dersom det er noe som mangler eller er registrert feil, må du gå tilbake, og deretter laste ned ny excelfil.
B: Fyll inn i skjemaet. Hvis en celle er låst og markert grå er det ikke opprettet måling for prøven. Når alle resultatene er i tabellen lagrer du Excelarket
C: Last det opp den lagrede filen. Du vil deretter bli sendt tilbake til trinn 3. Her kan du gjøre endringer på måleresultatene dersom noen ikke stemmer.

 

Velg Lagre for å avslutte eller Neste trinn >> for å fortsette til kontroller og arkiver i trinn 4.

Tilbake til