Kontroller og arkiver

Prøveinformasjon og registrerte resultater skal sees igjennom og korrigeres ved behov. Bla bortover siden for å påse at alt er registrert riktig. Dersom det oppdages feil går du tilbake til trinnet der informasjonen ble registrert ved å bruke «<<Forrige trinn» for å komme tilbake og korrigere registreringen i en av de foregående trinnene. Når dette er gjort, går du tilbake til trinn 4 ved å bruke «Neste trinn>>». Prøvene som er kontrollert,  markeres og deretter velger du «Arkiver valgte prøver» fra knappelinjen over tabellen.

I dialogboksen som åpnes velger du «Arkiver prøvene», eller du kan velge «Avbryt» dersom du vil se igjennom prøvene en gang til.

 

Prøven som ble arkivert vil da være borte fra listen i trinn 4- Kontroller og arkiver:

 

Ved arkivering av alle prøvene i en serie vil melding om at alle prøvene er arkivert dukke opp. Svar «OK» på denne.

Du vil da bli ført til Ufullstendige registreringer, og kan velge å Starte ny registrering eller fortsette på en registrering som ikke er fullført.

 

Slette prøver i trinn 4

Du kan også slette prøver i trinn 4- Kontroller og arkiver.

  1. Gå inn på serien ved å klikke på Registrering i hovedmenyen og deretter velg Ufullstendige registreringer.
  2. Klikk deretter på Kontroller og arkiver i den serien det gjelder.
  3. Marker prøven du ønsker å slette.
  4. Velg Slett prøve for å slette.
  5. Velg JA på spørsmålet: Ønsker du å slette valgt prøve?

Du kan kun slette en og en prøve. For å slette en serie må derfor punkt 3 til 5 over gjøres til alle prøvene i en serie er slettet.

 

Merk! Prøver som er kontrollert og arkivert kan ikke endres eller slettes. Skulle det være behov for å gjøre endringer eller slette prøver etter arkivering ta kontakt, expo@stami.no.

  • Utfyllende forklaring av de ulike trinnene i registreringen, og informasjon om hvordan du kan effektivisere innleggingen.

Tilbake til