Stoffene det har blitt målt på registreres før du går videre til registrering av måleresultatene (trinn 3). Dersom du må endre informasjon i noen av prøvene, kan du lese om dette under endre og slette prøver eller serier.

Stoffene eller komponentene som er målt på kan hentes fra en liste ved Velg stoff, eller Velg analysepakke. For  hver prøve kan du krysse av hvilke av de valgte stoffene som ble målt.

NB! Det er viktig å velge riktig fraksjonsstørrelse (eks. respirabel, torakal) og enhet på stoffet (f. eks. mg/m3 , ppm).

 

Velg stoff gir en liste med alle stoffene som er tilgjengelig for registrering. En eller flere stoffer kan markeres før du velger «OK» nede til høyre under listen. Stoffene blir da registrert i tabellen i trinn 2. Sortering gjøres ved å trykke på pilen til høyre for «Stoff med synonymer», og velger om man vil sortere fra A til Z eller fra Z-A. For å velge flere stoffer må du ved bruk av nettleseren Chrome holde inne Ctrl samtidig som du markerer stoffene.

 

Velg analysepakke gir en liste der stoffer som vanligvis blir målt samtidig er samlet, slik at du ikke trenger å velge hvert stoff enkeltvis. Dersom din bedrift har ønsker om egne lister ta kontakt på expo@stami.no.

 

Dersom et stoff skulle måles, men ikke ble oppdaget (detektert) i en prøve, skal det likevel registreres, og resultatet som legges inn blir oppgitt som <LOD, mindre enn «tallet til deteksjonsgrensen».  Dersom det i noen av prøvene ikke ble målt et stoff f.eks limonen, fjernes avkrysningen for limonen i denne/disse prøven(e).

 

Etter du har markert hvilke prøver som inneholder de ulike stoffene kan du enten avslutte ved å Lagre og deretter logge ut, eller fortsette videre til neste trinn, trinn 3- Registrer måleresultat. Ønsker du informasjon om sletting av stoff, gå til Hvordan slette stoff?

 

Tilbake til