Uførhet

Nyhet 19. oktober 2021

Internasjonalt seminar om arbeidslivsdeltaking i eit livsløpsperspektiv

For å setja i verk effektive og målretta tiltak som kan redusera sjukefråværet og auka arbeidsdeltakinga, treng vi meir kunnskap om overg...

Prosjekt 27. mai 2020

Effektene av arbeidsplassrettede tiltak for å redusere sykefraværet og øke arbeidsdeltakelsen – nye statistiske og kausale metoder for storskala registerdata

Sykefravær, uførhet og frafall fra arbeidslivet medfører store kostnader både for samfunnet, virksomheter og for den enkelte det gjelder....

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2023
Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Workplace Bullying as a Predictor of Disability Retirement: A Prospective Registry Study of Norwegian Employees

Objective: The aim of this study was to determine 1) whether bullying is related to all-cause disability retirement, 2) whether bullying ...

Nielsen, Morten Birkeland; Emberland, Jan Shahid; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The contribution from psychological, social, and organizational work factors to risk of disability retirement: a systematic review with meta-analyses

Background: Previous studies indicate that psychological, social, and organizational factors at work contribute to health, motivation, ab...

Knardahl, Stein; Johannessen, Håkon Andre; Sterud, Tom; Härmä, Mikko; Rugulies, Reiner; Seitsamo, Jorma; Borg, Vilhelm

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Psychological, social, and mechanical work exposures and disability retirement: A prospective registry study

Background: Relations between several occupational psychological and social factors and disability retirement remain largely unexplored. ...

Emberland, Jan Shahid; Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Change in pain, disability and influence of fear-avoidance in a work-focused intervention on neck and back pain: a randomized controlled trial

Background: Neck and back pain are among the most common causes of prolonged disability, and development of interventions with effect on ...

Marchand, Gunn Hege; Myhre, Kjersti; Leivseth, Gunnar; Sandvik, Leiv; Lau, Bjørn; Bautz-Holter, Erik; Røe, Cecilie