Hørsel

Nyhet 31. mars 2022

Svakere relasjon mellom hørselstap og frafall fra arbeidslivet

Folk med dårlig hørsel løper en større risiko for å falle utenfor arbeidslivet, men sammenhengen har blitt svakere i løpet av de siste 20...

Nyhet 16. november 2021

Støy på arbeidsplassen – hva gjør det med oss?

Vi pepres med lyd. Alt fra ringelyder fra mobiler og kollegaens utestemme, til skjærende verktøy og buldrende maskineri. Hvordan påvirker...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational noise exposure and vestibular schwannoma. A case-control study in Sweden

It has been suggested that the association between self-reported occupational noise exposure and vestibular schwannoma (VS) found in seve...

Aarhus, Lisa; Kjærheim, Kristina; Heikkinen, Sanna; Martinsen, Jan Ivar; Pukkala, Eero; Selander, Jenny; Sjöström, Mattias; Skare, Øivind; Straif, Kurt; Mehlum, Ingrid Sivesind

Nyhet 23. juni 2020

Vi hører bedre enn for 20 år siden

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er reduse...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Simplified risk assessment of noise induced hearing loss by means of 2 spreadsheet models

Objectives: The objective of this study has been to test 2 spreadsheet models to compare the observed with the expected hearing loss for ...

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure, hearing loss, and notched audiograms in the HUNT Nord-Trøndelag hearing loss study, 1996-1998

Objectives/Hypothesis: To study the prevalence and usefulness of audiometric notches in the diagnosis of noise‐induced hearing loss (NIHL...

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Hoffmann, Howard; Li, Chuan-Ming; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Noise-induced hearing loss in a longitudinal study of Norwegian railway workers

Objective: The aim of this study was to analyse longitudinal data to assess the risk of noise-induced hearing loss (NIHL) in Norwegian ra...

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Cardiovascular risk factors and hearing loss: The HUNT study

Objective: The purpose of the present paper was to examine the association between prospectively and cross-sectionally assessed cardiovas...

Engdahl, Bo Lars; Aarhus, Lisa; Lie, Arve; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure and hearing: a systematic review

Purpose: To give a systematic review of the development of noise-induced hearing loss (NIHL) in working life. Methods: A literature searc...

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Prevalence of Notched Audiograms in a Cross-Sectional Study of 12,055 Railway Workers

Objective: Noise-induced hearing loss (NIHL) is one of the most reported occupational diseases internationally. The occurrence of audiome...

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

A cross-sectional study of hearing thresholds among 4627 Norwegian train and track maintenance workers

Objective Railway workers performing maintenance work of trains and tracks could be at risk of developing noise-induced hearing loss, sin...

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Hearing status among Norwegian train drivers and train conductors

Background: There is a general perception that train drivers and conductors may be at increased risk of developing noise-induced hearing ...

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, T S; Engdahl, Bo; Tambs, Kristian