Hørsel

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational noise exposure and vestibular schwannoma. A case-control study in Sweden

Nyhet 23. juni 2020

Vi hører bedre enn for 20 år siden

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er redu...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mello...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Simplified risk assessment of noise induced hearing loss by means of 2 spreadsheet models

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure, hearing loss, and notched audiograms in the HUNT Nord-Trøndelag hearing loss study, 1996-1998

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Noise-induced hearing loss in a longitudinal study of Norwegian railway workers

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Cardiovascular risk factors and hearing loss: The HUNT study

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure and hearing: a systematic review

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Prevalence of Notched Audiograms in a Cross-Sectional Study of 12,055 Railway Workers

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

A cross-sectional study of hearing thresholds among 4627 Norwegian train and track maintenance workers

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Hearing status among Norwegian train drivers and train conductors