Hørsel

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational noise exposure and vestibular schwannoma. A case-control study in Sweden

Aarhus, Lisa; Kjærheim, Kristina; Heikkinen, Sanna; Martinsen, Jan Ivar; Pukkala, Eero; Selander, Jenny; Sjöström, Mattias; Skare, Øivind; Straif, Kurt; Mehlum, Ingrid Sivesind

Nyhet 23. juni 2020

Vi hører bedre enn for 20 år siden

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er reduse...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Simplified risk assessment of noise induced hearing loss by means of 2 spreadsheet models

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure, hearing loss, and notched audiograms in the HUNT Nord-Trøndelag hearing loss study, 1996-1998

Lie, Arve; Engdahl, Bo Lars; Hoffmann, Howard; Li, Chuan-Ming; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Noise-induced hearing loss in a longitudinal study of Norwegian railway workers

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Cardiovascular risk factors and hearing loss: The HUNT study

Engdahl, Bo Lars; Aarhus, Lisa; Lie, Arve; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Occupational noise exposure and hearing: a systematic review

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johannessen, Håkon Andre; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Nordby, Karl-Christian; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Prevalence of Notched Audiograms in a Cross-Sectional Study of 12,055 Railway Workers

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

A cross-sectional study of hearing thresholds among 4627 Norwegian train and track maintenance workers

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, Torstein Seip; Engdahl, Bo Lars; Tambs, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Hearing status among Norwegian train drivers and train conductors

Lie, Arve; Skogstad, Marit; Johnsen, T S; Engdahl, Bo; Tambs, Kristian