Fertilitet og graviditet

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mello...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

The MMP9 rs17576 A>G polymorphism is associated with increased lumbopelvic pain-intensity in pregnant women

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Medisinsk fødselsregister i miljøovervåkingen - muligheter og begrensninger

Nyhet 14. september 2017

Store forskjeller i sykefravær blant gravide kvinner i Europa

Opptil 36 000 norske gravide sykmeldes hvert år, og Norge ligger nær sykefraværstoppen blant gravide i Europa. Bakgrunnen for sykmeldi...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Sick leave and medication use in pregnancy: A European web-based study

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Maternal work absence: a longitudinal study of language impairment and behavior problems in preschool children

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Maternal occupation during pregnancy, birth weight, and length of gestation: Combined analysis of 13 European birth cohorts

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Northern Norway Mother-and-Child Contaminant Cohort (MISA) Study: PCA analyses of environmental contaminants in maternal sera and dietary intake in early pregnancy

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Selection bias due to parity-conditioning in studies of time trends in fertility

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Fødsler i førti år