Fertilitet og graviditet

Nyhet 22. april 2021

Anbefalinger om gravide i arbeid relatert til koronapandemien

Her finner du informasjon og anbefalinger om tilrettelegging og risikovurdering knyttet til koronasmitte og gravide i arbeid. Eksponering...

Film 9. mars 2021

Opptak fra webinar: Hvordan ivareta gravides arbeidsmiljø under korona

Frokostseminar Webinar
Nyhet 25. februar 2020

Belastande arbeidsmiljø aukar risikoen for sjukefråvær blant gravide

I ein ny dansk studie har forskarar funne at risikoen for fråvær er tre gongar så høg dersom den gravide blir utsett for mange belastande...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

The MMP9 rs17576 A>G polymorphism is associated with increased lumbopelvic pain-intensity in pregnant women

Background and aims: Matrix metalloproteinase 9 (MMP9) is an enzyme that may affect degradation of several extracellular matrix (ECM) com...

Mahmood, Aqsa; Moen, Aurora Lie; Stafne, Signe Nilssen; Robinson, Hilde Stendal; Vøllestad, Nina Køpke; Salvesen, Kjell Å; Mørkved, Siv; Gjerstad, Johannes

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Medisinsk fødselsregister i miljøovervåkingen - muligheter og begrensninger

Overvåking har vært en prioritert oppgave for Medisinsk fødselsregister helt siden starten i 1967. Denne oversikten dekker miljøovervåkin...

Kristensen, Petter

Nyhet 14. september 2017

Store forskjeller i sykefravær blant gravide kvinner i Europa

Opptil 36 000 norske gravide sykmeldes hvert år, og Norge ligger nær sykefraværstoppen blant gravide i Europa. Bakgrunnen for sykmeldinge...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Sick leave and medication use in pregnancy: A European web-based study

Background and objective: A comparison of sick leave in pregnancy between countries is difficult as most studies have been conducted in s...

Truong, Bich Thuy Ha; Lupattelli, Angela; Kristensen, Petter; Nordeng, Hedvig Marie Egeland

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Maternal work absence: a longitudinal study of language impairment and behavior problems in preschool children

Combining work and family responsibilities is challenging when children have special needs, and mothers commonly make employment‐related ...

Nes, Ragnhild Bang; Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Landolt, Markus A.; Irgens, Lorentz M.; Eskedal, Leif Torvald; Kristensen, Petter; Vollrath, Margarete E.

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Maternal occupation during pregnancy, birth weight, and length of gestation: Combined analysis of 13 European birth cohorts

Objectives We assessed whether maternal employment during pregnancy – overall and in selected occupational sectors – is associated with b...

Casas, Maribel; Cordier, Sylvaine; Martinez, David; Barros, Henrique; Bonde, Jens Peter; Burdorf, Alex; Costet, Nathalie; dos Santos, Ana Cristina; Danilevičiūtė, Asta; Eggesbø, Merete Åse; Fernández, Mariana F. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Northern Norway Mother-and-Child Contaminant Cohort (MISA) Study: PCA analyses of environmental contaminants in maternal sera and dietary intake in early pregnancy

Background: Although predictors of contaminants in serum or whole blood are usually examined by chemical groups (e.g., POPs, toxic and/or...

Veyhe, Anna Sofia; Hofoss, Dag; Hansen, Solrunn; Thomassen, Yngvar; Sandanger, Torkjel M; Odland, Jon Øyvind; Nieboer, Evert

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Selection bias due to parity-conditioning in studies of time trends in fertility

Background: Studies of couple fertility over time have often examined study populations with broad age ranges at a cross-section of time....

Sallmén, Markku; Bonde, Jens Peter; Lindbohm, Marja-Liisa; Kristensen, Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Fødsler i førti år

Lie, Rolv Terje; Kristensen, Petter