Fertilitet og graviditet

Nyhet 22. april 2021

Anbefalinger om gravide i arbeid relatert til koronapandemien

Her finner du informasjon og anbefalinger om tilrettelegging og risikovurdering knyttet til koronasmitte og gravide i arbeid. Eksponering...

Film 9. mars 2021

Opptak fra webinar: Hvordan ivareta gravides arbeidsmiljø under korona

Frokostseminar Webinar
Nyhet 25. februar 2020

Belastande arbeidsmiljø aukar risikoen for sjukefråvær blant gravide

I ein ny dansk studie har forskarar funne at risikoen for fråvær er tre gongar så høg dersom den gravide blir utsett for mange belastande...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

The MMP9 rs17576 A>G polymorphism is associated with increased lumbopelvic pain-intensity in pregnant women

Mahmood, Aqsa; Moen, Aurora Lie; Stafne, Signe Nilssen; Robinson, Hilde Stendal; Vøllestad, Nina Køpke; Salvesen, Kjell Å; Mørkved, Siv; Gjerstad, Johannes

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Medisinsk fødselsregister i miljøovervåkingen - muligheter og begrensninger

Kristensen, Petter

Nyhet 14. september 2017

Store forskjeller i sykefravær blant gravide kvinner i Europa

Opptil 36 000 norske gravide sykmeldes hvert år, og Norge ligger nær sykefraværstoppen blant gravide i Europa. Bakgrunnen for sykmeldinge...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Sick leave and medication use in pregnancy: A European web-based study

Truong, Bich Thuy Ha; Lupattelli, Angela; Kristensen, Petter; Nordeng, Hedvig Marie Egeland

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Maternal work absence: a longitudinal study of language impairment and behavior problems in preschool children

Nes, Ragnhild Bang; Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Landolt, Markus A.; Irgens, Lorentz M.; Eskedal, Leif Torvald; Kristensen, Petter; Vollrath, Margarete E.

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Maternal occupation during pregnancy, birth weight, and length of gestation: Combined analysis of 13 European birth cohorts

Casas, Maribel; Cordier, Sylvaine; Martinez, David; Barros, Henrique; Bonde, Jens Peter; Burdorf, Alex; Costet, Nathalie; dos Santos, Ana Cristina; Danilevičiūtė, Asta; Eggesbø, Merete Åse; Fernández, Mariana F. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Northern Norway Mother-and-Child Contaminant Cohort (MISA) Study: PCA analyses of environmental contaminants in maternal sera and dietary intake in early pregnancy

Veyhe, Anna Sofia; Hofoss, Dag; Hansen, Solrunn; Thomassen, Yngvar; Sandanger, Torkjel M; Odland, Jon Øyvind; Nieboer, Evert

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Selection bias due to parity-conditioning in studies of time trends in fertility

Sallmén, Markku; Bonde, Jens Peter; Lindbohm, Marja-Liisa; Kristensen, Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Fødsler i førti år

Lie, Rolv Terje; Kristensen, Petter