Andre publikasjoner

Publisert

  • 2023

Forskningsområde

Temaovergripende

Rapporten beskriver utviklingen av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i bygg og anlegg de siste ti årene. Vi gir en kort omtale av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i næringen i 2022 og utviklingen av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader over tid. Rapporten presenterer også resultater fra en analyse av arbeidsulykker innmeldt til Oslo legevakt og en analyse av kjennetegn ved 53 arbeidsskaded dødsfall i perioden 2017–2022. I tillegg har den med en analyse av 122 ulykker i forbindelse med lasting, lossing og transport og et kapittel om strømskader.

Mostue, Bodil Aamnes; Glas, Sophie; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Goffeng, Lars Ole

Les publikasjon Åpen tilgang