Vit. artikkel

Publisert

  • 2003

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Direktoratet for brann- og elsikkerhet mottar gjennomsnittlig 50 meldinger og Arbeidstilsynet rundt 150 rapporter årlig om skader forårsaket av elektrisk spenning. Mange yrkesrelaterte skader blir aldri rapportert til Arbeidstilsynet. Vi beregner forekomst av yrkesrelaterte strømulykker, og beskriver de viktigste lover og forskrifter som regulerer rapportering av disse.

326 av 343 elektrikere (95 %) besvarte spørsmål om hvor mange strømulykker de hadde vært utsatt for. Det ble rapportert 7,6 alvorlige strømulykker per 100 personår, noe som tilsvarer over 3 000 strømulykker årlig på landsbasis. Underrapportering vanskeliggjør ulykkesforebygging. Leger bør derfor bidra til økt melding av ulykker.

Veiersted, Kaj Bo; Goffeng, Lars Ole; Moian, Rune; Remo, Eirik; Solli, Are; Erikssen, Jan Emil
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening 123(17): 2453–2456
Les publikasjon Åpen tilgang