Hjem Prosjekter Sopp i inneluft: forekomst og toksiske eg[...]

Sopp i inneluft: forekomst og toksiske egenskaper av viable og ikke viable sporer, hyfer og fragmenter

Soppsporer har fått mye oppmerksomhet som mulig årsak til helseproblemer i innemiljø med fuktskader. Undersøkelser viser at sopp kan skade helsen gjennom allergisk og ikke-allergisk betennelse i luftveiene, infeksjoner og toksiske effekter fra meget giftige stoffer som noen sopparter produser (mykotoksiner). Men det er uklart om inhalasjon av sporer i innemiljø kan være årsak til disse helseeffektene fordi konsentrasjonen av sporer i luft som oftest er for lav, med unntak av personer med soppallergi.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Emneord

Nylig publiserte undersøkelser har fokusert på hyfer (multicellulære celletråder) og mindre fragmenter fra sopp som mulige årsaker til inneklimaplager.  Nivået av soppfragmenter i inne- og uteluft er ukjent fordi det ikke fines målemetoder for disse partiklene. De toksiske egenskapene er også lite undersøkt. Dessuten viser laboratorieundersøkelser at viabiliteten (»levedyktighet) til soppsporer påvirker deres betennelses-fremkallende egenskapene i allergisk retning. Det er derfor uklart hvilken helserisiko soppartikler utenom sporer representerer.

Målsetningene for prosjektet var derfor:

  1. å utvikle målemetoder for soppfragmenter og sopphyfer
  2. å måle forekomsten av soppfragmenter, sopphyfer og sporer i en liten forundersøkelse i vanlige og fuktskadede bygninger
  3. å karakterisere soppfragmenter, sopphyfer og viable og ikke viable sporer med kjemiske og biokjemiske metoder
  4. å studere de toksiske egenskapene i celleforsøk

Preparater av viable og ikke-viable sporer og hyfefragmenter vil bli fremstilt fra renkulturer av sopparter som er vanlig i inneklima med fuktproblemer. Forventede resultater er nye målemetoder for soppartikler som kan anvendes i eksponeringstudier og epidemiolgiske undersøkelser, og ny innsikt i hvilken betydning soppvekst i innemiljø kan ha på effekter i luftveiene.

Eksterne samarbeidspartnere

Jørn Holme og Elisabeth Øya, Folkehelseinstituttet
Ida Skaar og Elin Rolen, Veterinærinstituttet
Brett Green, National Institute of Occupational Health and Safety, USA

Økonomisk bidragsyter(e)
Norges Forskningsråd

Få nyhetsbrev
Lukk