Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er et uavhengig forskningsinstitutt som forsker på alle sider av arbeidslivet, for at vi skal ha mest mulig kunnskap om sammenhengene mellom arbeidsmiljø og helse.

Vi har i dag lite kunnskap om hva som finnes i lufta i veksthus i Norge, og instituttet ønsker å undersøke dette for å kunne gi kunnskapsbaserte råd og veiledning om arbeidsmiljø i denne bransjen.

Derfor er en forskergruppe ved STAMI nå i gang med å samarbeide med bedrifter i gartneribransjen, for å kunne ta prøver i miljøet der de ansatte jobber. Prøvene skal fortelle hvilke mikroorganismer og plantevernmidler som kan finnes i lufta på arbeidsplassen, og om det avsettes på huden og tas opp i kroppen.

Målinger i mange yrker

Prosjektet som STAMI nå gjennomfører i veksthus er ett av mange lignende studier som instituttet gjennom mange år har gjennomført, i andre bransjer.

– Vi studerer de fleste typer arbeidsplasser i Norge, og gjør målinger på for eksempel byggeplasser, bakerier og andre næringsmiddelprodusenter, smelteverk, og sagbruk. Lufta på en arbeidsplass er som regel preget av råstoffene og prosessene det arbeides med, og vil derfor være ulik fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det har ikke blitt gjort noen luftmålinger i veksthus tidligere, og vi ønsker derfor å skaffe mer kunnskap om dette, sier Anne Straumfors, som er forsker ved STAMI.

Dette forskningsprosjektets relevans og kvalitet er forankra blant parter og aktører i landbruket og arbeidslivet, deriblant Gartnerforbundet og Norges Bondelag.

I tillegg til å bidra til å styrke internasjonal forskning på arbeidsmiljø, vil hver bedrift som deltar få verdifull kunnskap om miljøet i sine egne veksthus. Denne kunnskapen kan man bruke til å utvikle arbeidsmiljøet, forebygge sykefravær, og styrke bedriftens produktivitet.

Gode erfaringer

Forskerne har allerede vært ute og gjort målinger noen steder, blant annet på Vardenær gartneri i Asker.

– Et slikt prosjekt har allmenn interesse for oss som jobber i dette yrket, for det handler om helsa vår. Vi kan komme i kontakt med flere stoffer hos oss, så vi er selvfølgelig nysgjerrige på å vite mer. Så det vil være et stort framskritt å få ny kunnskap om dette, sier gartner Kåre Mathisen på Vardenær gartneri.

Å delta i prosjektet innebærer ikke andre aktiviteter enn det de ansatte gjør til vanlig. At STAMIs personell er til stede og tar prøver skal heller ikke forstyrre vanlig aktivitet i veksthuset.

Prøvetakingen foregår ved at de ansatte har på seg små ryggsekker med prøvetakere med små filter som samler opp støv i lufta. Disse prøvetakerne er koblet til pumper som ligger i sekken. I filtrene ser forskerne etter mikroorganismer og utvalgte plantevernmidler som er i bruk.

I tillegg tar de prøver fra hudoverflata med en tape og med en bomullsvattpinne. De samler også inn urinprøver for å undersøke om kroppen har tatt opp plantevernmidler.

– Det var veldig greit å arbeide med utstyret vi hadde på oss, så det var ikke noe problem. Og det var raskt og enkelt å ta prøver, sier Mathisen.

Uavhengig forskning

STAMI er det nasjonale forskningsinstituttet for arbeidsmiljø og arbeidshelse, og har over 70 pågående tverrfaglige prosjekter. Det er et uavhengig forskningsinstitutt, og forskningen er balansert og nøytral i forhold til partene i arbeidslivet. Instituttet har dermed tillit både hos arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter.

Prøvene de tar av ansatte underveis er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Analysene er ikke knyttet til navn eller andre identifiserende opplysninger.

STAMI ønsker å komme i kontakt med gartnerier som kan være interessert i å delta i studien. De kan kontakte Anne Straumfors eller Hilde Notø for å få mer informasjon om studien.