Det jobber omtrent 298.000 personer innen varehandel. Bransjen kjennetegnes av skift- og turnusarbeid, høy grad av deltidsstillinger og at ansatte ofte er på jobb alene.

‘En bra dag på jobb’ er et vektøy som STAMI har utviklet for mange bransjer i arbeidslivet, og nå er et verktøy spesifikt utvikla for varehandelen klart.

En bra dag på jobb: varehandel

Coop Nord er en av bedriftene som har bidratt til å utvikle verktøyet for varehandelen.

– Coop Nord ser fram til å kunne ta det i bruk i butikkene våre. Det kommer til å bli veldig nyttig for oss – en enkel og grei måte å arbeide med arbeidsmiljøutfordringer, sier Monika Moen, HR- og organisasjonsdirektør i Coop Nord.

Flere utfordringer

Legemeldt sykefravær i bransjen tilsvarer 2.390.000 tapte dagsverk, store deler av det rapporteres å skyldes plager på grunn av jobben.

Hele 32 prosent av de med langvarig fravær i varehandel mener at dette helt eller delvis skyldes helseproblemer forårsaket av jobben, viser tall fra Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø (NOA).

Utfordringene som peker seg ut i varehandel er muligheter for faglig utvikling, arbeidstid, mulighet til å påvirke arbeidsoppgavene, fysisk belastende arbeid og vanskelige kundesituasjoner.

Fysisk belastende arbeid

Arbeidet i varehandel er fysisk tungt, både i form av tunge løft, men også i form av statiske bevegelser og gjentagende armbevegelser. I tillegg er det mye stående og gående arbeid, hele 46 prosent oppgir at de står eller går store deler av hverdagen. Det å være i fysisk aktivitet og bruke kroppen er i utgangspunktet sunt, men om belastningen blir for stor og varer over for lang tid kan det skape utfordringer.

50 prosent av ansatte i varehandel rapporterer at smerter i beina kan skyldes jobben, og hele 55 prosent rapporterer det samme om smerter i nakke og skuldre.

Forskning viser at langvarig stående arbeid øker risikoen for smerter i hofte og bein og kan påvirke sykefravær og frafall. For å bidra til å forebygge er det viktig å planlegge hvordan arbeidet utføres ved å benytte tilgjengelige hjelpemidler og rullere på oppgavene.

Vanskelige kundesituasjoner

Kunder er en stor del av hverdagen som stort sett oppleves som givende og positivt, men som også kan oppleves som utfordrende. 25 prosent av ansatte i varehandel oppgir at de opplever vanskelige kundesituasjoner. Det kan dreie seg om ubehagelige kundemøter der de må undertrykke egne følelser eller mer alvorlige situasjoner som trusler, vold og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Dersom en opplever stadige konflikter med kunder vil dette kunne påvirke jobbtilfredshet og tilhørighet på en negativ måte, noe som kan bidra til at en ønsker å slutte i jobben.

I tillegg til rutiner og prosedyrer både for å forebygge ubehagelige situasjoner og for å ivareta ansatte som opplever ubehagelige situasjoner på jobb, er det viktig med kollegial støtte. Det å kunne be om hjelp i situasjonen eller snakke om det i ettertid vil kunne bidra til å redusere belastningen.