Om STAMI

Vil du jobbe ved Statens arbeidsmiljøinstitutt?

STAMIs virksomhet omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og informasjon. Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med 126 ansatte, er IA-bedrift og ligger sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo.

Ledige stillinger hos STAMI

  • Både stipendiat og postdoktor vil være tilknyttet prosjektet “Effects of workplace initiatives on sick leave and work participation – new statistical and causal models to utilise population registries”. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom STAMI og Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) ved Avdeling for biostatistikk, Universitetet i Oslo (UiO) og Seksjon for biostatistikk, epidemiologi og helseøkonomi, Oslo universitetssykehus (OUS). Til sammen vil prosjektet ha fire yngre forskere (stipendiater og postdoktorer). Søknadsfrist 15. august 2018.

  • Stillingen innebærer deltagelse i datainnsamling fra bedrifter og personer, oppfølging, rapportgenerering og tilbakemelding av resultater. Den som ansettes vil ha utstrakt kontakt med bedrifter og personer som deltar i forskningsprosjekter. Det kan også bli aktuelt med noe vitenskapelig arbeid, utredningsarbeid og formidlingsaktivitet utover tilbakemelding av resultater til bedrifter som deltar i forskningsprosjekter. Deltakelse i forskningsprosjekter knyttet til både APF og andre avdelinger ved instituttet vil være aktuelt. Søknadsfrist: 13. juli 2018.

  • Stillinger kan bli utlyst flere steder, men samtlige ledige stillinger vil også tilgjengelige på NAV.no. Her er søk på STAMI forhåndsvalgt. Det eneste du må gjøre er å velge "abonner på dette søket" til høyre i bildet du kommer til.