Laboratorietjenester

Gasser

Bestemmelse av gasser utføres på tvers av det norske arbeidsliv. Både innenfor sektorer hvor gassene benyttes og der hvor gassene er et resultat av virksomheten som pågår, både ønsket og uønsket. Utføres etter avtale.

 

Bestemmelse av: Nødvendig utstyr:
Nitrogendioksid (NO2) Direktevisende elektrokjemisk gassensor
Karbonmonoksid (CO) Direktevisende elektrokjemisk gassensor
Nitrogendioksid (NO2)  Impregnert filter i kassett med uveid eller forhåndsveid
filter
Hydrogenfluorid  Uveid el. forhåndsveid filter i kassett med impregnert
gassfilter

 

 

Priser og villkår:

Mer informasjon om analysepriser og utstyrspriser samt villkår.

 

Prøvetakingsskjema:

Her finner du instituttets prøvetakingsskjema.

 

Få nyhetsbrev
Lukk