I Norge har det vært forbudt å bruke asbest i byggematerialer siden 1985, men  det finnes fortsatt mye asbestholdige byggematerialer igjen i private og offentlige bygg. Mange av disse bygningene begynner nå å bli så gamle at de må renoveres eller rives. Da er det en risiko for eksponering for asbest. En ny STAMI-rapport peker på hvor viktig det er å jobbe så forsiktig som mulig med asbestholdige materialer i tillegg til å bruke riktig verneutstyr under arbeidet.