Hjem Filmer 7 ergonomiske råd for å redusere muskelsk[...]

7 ergonomiske råd for å redusere muskelskjelettplager

Publisert 10. desember 2018

Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv, og står for en stor andel av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av utstyr og varer, ugunstige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tunge løft er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser.

STAMI-forsker Bo Veiersted gir noen gode råd for å forebygge muskelskjelettplager i arbeidslivet.

Få nyhetsbrev
Lukk