Hjem Våre tjenester Medarbeiderundersøk[..] Hvordan gjennomføre MUST

Hvordan gjennomføre MUST

Her finner du informasjon om hva du som er virksomhetens kontaktperson må ha kjennskap til ved gjennomføring av undersøkelsen.

Kontakt

Publisert

  • 29. april 2022

Sist oppdatert

  • 30. januar 2023

Før bestilling: Les DFØ sine råd for beslutningsfasen.

Bestille undersøkelsen

Når kan MUST bestilles?

  • Vårsemester: bestilling fra 20. januar til og med 20.  april. Siste mulige besvarelsesdato for ansatte før sommeren er 1. juni.
  • Høstsemester: Bestilling  fra 20. august til og med 20. oktober. Siste mulige besvarelsesdato for ansatte før jul er 1. desember.

Alle støttefunksjoner på STAMI  (som IT og logistikk) må være tilgjengelig når kartlegginger pågår. Det er derfor noe tidsbegrensing i bestilling per semester.

Hvor lenge før kartlegging bør man bestille?

Noen forberedelser må gjøres før kartleggingen kan starte. Man bør derfor bestille god tid (minst 1 uke) før besvarelsesperioden,  men tidligst 4 uker før. Se bestillingsveileder (under) for tidsplan.

Hvem kan bestille undersøkelsen for virksomheten?

Den som bestiller må ha signeringsrett i Altinn på vegne av virksomheten. Bestilleren kan også, men trenger ikke, være kontaktperson underveis i undersøkelsesperioden.

Tar det lang tid å bestille undersøkelsen?

Teknisk sett tar det kun noen minutter å bestille undersøkelsen, men krever noen forberedelser – se neste punkt.

Hva trengs i bestillingen?

• Det må avklares hvem som skal være kontaktperson – epostadresse oppgis i bestillingen. Kontaktpersonen vil håndtere det praktiske rundt gjennomføringen, og er mottager av resultatrapportene i etterkant.

• I bestillingen oppgis valg av tilleggstema (se liste under)

• Etter innsendt bestilling vil øverste leder, eller en annen med begrenset signeringsrett i Altinn, automatisk motta epost om ny oppgave i Altinn om inngåelse av vilkårs- og databehandleravtale for MUST. Ved inngåelse av denne avtalen, fullføres bestillingen.

Les Vilkårs- og databehandleravtale her.

Hvordan starter man bestillingen

Les bestillingsveilderen nøye. Lenke for å starte bestilling finner du i veilederen.

Selvbetjeningsportal

Skjermbilde: selvbetjeningsportalen i MUST

Skjermbilde: selvbetjeningsportalen i MUST

Få minutter etter bestilling mottar kontaktpersonen en epost med lenke til selvbetjeningsportalen. I portalen må kontaktperson laste opp epostadresser til dem som skal inviteres, og angi startdato for besvarelsesperiode. Epostinvitasjonene  sendes ut denne datoen kl. 06.00.

I portalen vises antall besvarelser underveis. Etter endt kartlegging må kontaktpersonen klikke «avslutt undersøkelse». Undersøkelsen avsluttes da umiddelbart og besvarelse er ikke mulig etter dette.

Det krever noe tid å forberede opplysninger som skal lastes inn i portalen. Se detaljer i bestillingsveilederen (over).

Ofte stilte spørsmål

Hva står i eposten til de ansatte?

Se teksten i eposten her (pdf) . Merk at teksten ikke kan endres.

Når sendes invitasjonene ut til de ansatte?

På den datoen dere angir i portalen, sendes invitasjonene ut klokken 06.00.

Hva blir de ansatte bedt om å samtykke til?

Man kan delta uten å samtykke til at besvarelsen brukes i forskning. For detaljer se samtykketeksten her.

Blir det laget rapport for virksomheten samlet?

Ja, dette gjøres automatisk. Det er derfor ikke nødvendig å legge inn dette i bestillingen.

Når får vi tilgang til resultatene?

Det tar ca. en uke å ferdigstille resultatrapporter etter svarperioden.

Hvordan mottar vi rapportene?

En lenke for nedlasting (fra STAMIs «sikker sone») sendes til virksomhetens kontaktperson.

Kan vi invitere kun deler av virksomheten?

Det anbefales som hovedregel at alle blir invitert. Hvorvidt kun enkelte grupper skal inviteres bør vurderes i samråd med de ansatte og arbeidsmiljøutvalget.

Er det mulig å svare i fritekst?

Av hensyn til personvern er det ikke mulig for ansatte å svare fritt med tekst eller kommentarer. Det er med andre ord ingen åpne svarfelt/kommentarfelt i undersøkelsen.

Hvilke spørsmål er i spørreskjemaet?

Se igjennom hele spørreskjemaet med valgfrie tema her. Dette er kun en testlenke, ingen svar lagres.

Støttemateriell

Du finner mer informasjon og støttemateriell for gjennomføring av MUST på sidene til DFØ.

Få nyhetsbrev
Lukk