Kontakt

Publisert

Sist oppdatert

  • 4. juli 2024

Før bestilling: Les DFØ sine råd for beslutningsfasen.

Bestille undersøkelsen

Når kan MUST bestilles?

  • Vårsemester: bestilling fra 20. januar til og med 20.  april. Siste mulige besvarelsesdato for ansatte før sommeren er 1. juni.
  • Høstsemester: Bestilling  fra 20. august til og med 20. oktober. Siste mulige besvarelsesdato for ansatte før jul er 1. desember.

Alle støttefunksjoner på STAMI  (som IT og logistikk) må være tilgjengelig når kartlegginger pågår. Det er derfor noe tidsbegrensing i bestilling per semester.

Hvor lenge før kartlegging bør man bestille?

Bestilling gjøres i uken før kartleggingen (svarperiode) skal starte.

Hvem kan bestille undersøkelsen for virksomheten?

Den som bestiller må ha rettigheten ‘Lønn og personalmedarbeider’ i Altinn. Bestiller får tilgang til portalen for undersøkelsen, og bør derfor også være kontaktperson underveis i kartleggingen.

Tar det lang tid å bestille undersøkelsen?

Teknisk sett tar det kun noen minutter å bestille undersøkelsen, men det krever noen forberedelser – se neste punkt.

Hva trengs i bestillingen?

• Det må avklares hvem som gjør bestillingen og der med er kontaktperson underveis – epostadresse oppgis i bestillingen. Kontaktpersonen vil håndtere det praktiske rundt gjennomføringen, og mottar resultatrapportene i etterkant.

• I bestillingen oppgis valg av tilleggstema (se liste valgfrie tema)

• Etter innsendt bestilling vil øverste leder, eller en annen med begrenset signeringsrett i Altinn, automatisk motta ny oppgave i Altinn om inngåelse av vilkårs- og databehandleravtale for MUST. Ved inngåelse av denne avtalen, fullføres bestillingen. Undersøkelsen er nå aktiv, og ansatte kan begynne å svare.

Les Vilkårs- og databehandleravtale her.

Hvordan starter man bestillingen

Les bestillingsveilederen nøye. Lenke for å starte bestilling finner du i veilederen.

Portal

Så snart bestillingen er godkjent, får kontaktperson tilgang til portal for undersøkelsen.

I portalen hentes lenken som ansatte må bruke for å besvare. I portalen vises også antall besvarelser underveis. Etter endt kartlegging må kontaktpersonen klikke «Lukk undersøkelse» i portalen. Undersøkelsen avsluttes da umiddelbart og besvarelse er ikke mulig etter dette.

Ofte stilte spørsmål

Hva blir de ansatte bedt om å samtykke til?

Man kan delta uten å samtykke til at besvarelsen brukes i forskning. For detaljer se samtykketeksten her.

Blir det laget rapport for virksomheten samlet?

Ja, dette gjøres automatisk. Det er derfor ikke nødvendig å legge inn dette i bestillingen.

Når får vi tilgang til resultatene?

Det tar ca. en uke å ferdigstille resultatrapporter etter svarperioden.

Hvordan mottar vi rapportene?

En lenke for nedlasting (fra STAMIs «sikker sone») sendes til virksomhetens kontaktperson.

Kan vi invitere kun deler av virksomheten?

Det anbefales som hovedregel at alle blir invitert. Hvorvidt kun enkelte grupper skal inviteres bør vurderes i samråd med de ansatte og arbeidsmiljøutvalget.

Er det mulig å svare i fritekst?

Av hensyn til personvern er det ikke mulig for ansatte å svare fritt med tekst eller kommentarer. Det er med andre ord ingen åpne svarfelt/kommentarfelt i undersøkelsen.

Hvilke spørsmål er i spørreskjemaet?

Se igjennom hele spørreskjemaet med valgfrie tema her. Dette er kun en testlenke, ingen svar lagres.

Støttemateriell

Du finner mer informasjon og støttemateriell for gjennomføring av MUST på sidene til DFØ.