Hjem Våre tjenester Laboratorietjenester Analyser av organisk[..] Analyse av organisk støv

Analyse av organisk støv

Gravimetrisk bestemmelse av organisk støv blir gjennomført for eksponeringer som ikke har en egen gjeldende grenseverdi. Slikt støv forekommer typisk ved arbeid i jordbruket, bearbeiding og produksjon av plast eller andre materialer som består av organiske forbindelser og som ikke har en egen gjeldende grenseverdi.

Kontakt

Publisert

  • 4. mars 2015

Om organisk støv

  • Uspesifikt støv fra jordbruket eller bearbeiding av f.eks. plast, glassfiber og polyester eller andre organiske materialer som ikke har en egen gjeldende grenseverdi.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

  • Prøvetaker: «Totalstøvkassett» (sort antistatisk) med forhåndsveid aerosolfilter (5,0 µm PVC)
  • Pumpe: Luftgjennomstrømningshastighet 2 L/min
  • Prøvetakingsskjema: Benytt skjema for aerosoler.

Metode og instrumentering

  • Gravimetrisk bestemmelse av partikulær masse (støv) på filter.

Oppbevaring av prøven

  • Før bruk: Romtemperatur
  • Etter bruk: Romtemperatur

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).

 

Få nyhetsbrev
Lukk