Kontakt

Publisert

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

  • Prøvetaker: 
    • Aminer i dampfase: XAD-2 adsorbentrør impregnert med 1-naftylisotiocyanat
    • Aminer i partikkelfase: Glassfiberfilter impregnert med 1-naftylisotiocyanat i 25 mm Millipore filterkassett («totalstøvkassett»)
  • Pumpe: Vanlig luftgjennomstrømningshastighet er 0,05-0,1 liter/min (adsorbentrør; maksimalt luftvolum 20 liter) eller 1-2 liter/min (filterkassett).
  • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Løsemidler

Metode og instrumentering

  • Væskekromatografi med UV-deteksjon (HPLC-UV)

Oppbevaring av prøven

  • Før bruk: Romtemperatur
  • Etter bruk: Mørkt og kjølig, 4 °C

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).