Hjem Våre tjenester Laboratorietjenester Analyser av organisk[..] Analyse av aminer

Analyse av aminer

Bestemmelse av primære og sekundære aminer i arbeidsluft. Måling utføres typisk ved arbeid med maling og herdeplast.

Kontakt

Publisert

 • 4. mars 2015

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

 • Prøvetaker: 
  • Aminer i dampfase: XAD-2 adsorbentrør impregnert med 1-naftylisotiocyanat
  • Aminer i partikkelfase: Glassfiberfilter impregnert med 1-naftylisotiocyanat i 25 mm Millipore filterkassett («totalstøvkassett»)
 • Pumpe: Vanlig luftgjennomstrømningshastighet er 0,05-0,1 liter/min (adsorbentrør; maksimalt luftvolum 20 liter) eller 1-2 liter/min (filterkassett).
 • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Løsemidler

Metode og instrumentering

 • Væskekromatografi med UV-deteksjon (HPLC-UV)

Oppbevaring av prøven

 • Før bruk: Romtemperatur
 • Etter bruk: Mørkt og kjølig, 4 °C

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).

Få nyhetsbrev
Lukk