Kontakt

Publisert

Om endotoksin

  • Endotoksiner er lipopolysakkarider som finnes i den ytre celleveggen til Gram negative bakterier. De blir blant annet frigjort når bakteriene dør og går i oppløsning.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr:

Metode og instrumentering

  • Endotoksin analyse (kinetic LAL)

Oppbevaring av prøven

  • Før bruk: Romtemperatur
  • Etter bruk: Kjølig, 4 °C

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).
Spesielt: Det finnes ingen norsk grenseverdi, men den anbefalte grenseverdien for effekt på luftveiene ligger på 90 EU/m3 etter åtte timers eksponering.