Sikkerhet

Nyhet 8. juni 2020

Ny doktorgrad: Skiftarbeid, fatigue og hjerte-karbelastninger hos pleiere, piloter og kabinbesetning

Utvidet arbeidstid er spesielt belastende dersom det ikke er tilstrekkelig tid til hvile mellom arbeidsøktene, noe som ser ut til å være ...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The impact of sleep quality, fatigue and safety climate on the perceptions of accident risk among seafarers [L'impact de la qualite du sommeil, de la fatigue et du climat de securite sur la perception des risques d'accidents chez les marins]

Hystad, Sigurd William; Nielsen, Morten Birkeland; Eid, Jarle

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The Brief Norwegian Safety Climate Inventory (Brief NORSCI) - Psychometric properties and relationships with shift work, sleep, and health

Nielsen, Morten Birkeland; Hystad, Sigurd William; Eid, Jarle

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

The importance of a multidimensional and temporal design in research on leadership and workplace safety

Nielsen, Morten Birkeland; Skogstad, Anders; Matthiesen, Stig Berge; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Questionnaire for diving personnel working on the Norwegian Continental Shelf

Professional divers represent an occupational group in the offshore petroleum industry which operates in especially demanding working con...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Perception of threat and safety at work among employees in the Norwegian ministries after the 2011 Oslo bombing

Nissen, Alexander Frantz William; Nielsen, Morten Birkeland; Solberg, Øivind; Hansen, Marianne; Heir, Trond

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

A brief safety climate inventory for petro-maritime organizations

Nielsen, Morten Birkeland; Eid, Jarle; Hystad, Sigurd William; Sætrevik, Bjørn; Saus-Rose, Evelyn