Risikovurdering

Nyhet 11. desember 2020

Anbefalinger om koronasmitte og gravide i arbeid

Her finner du informasjon og anbefalinger om tilrettelegging og risikovurdering knyttet til koronasmitte og gravide i arbeid. Eksponering...

Kurs 4. juli 2019

Seminar om mobbing i arbeidslivet - årsaker, konsekvenser og tiltak

Velkommen til dagsseminar på STAMI onsdag 11. september om mobbing i arbeidslivet. Her presenteres ny, norsk forskning om årsaker til og ...

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Does psychological capital moderate the relationship between worries about accidents and sleepiness?

Bergheim, Kjersti; Eid, Jarle; Hystad, Sigurd William; Nielsen, Morten Birkeland

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The impact of sleep quality, fatigue and safety climate on the perceptions of accident risk among seafarers [L'impact de la qualite du sommeil, de la fatigue et du climat de securite sur la perception des risques d'accidents chez les marins]

Hystad, Sigurd William; Nielsen, Morten Birkeland; Eid, Jarle

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Questionnaire for diving personnel working on the Norwegian Continental Shelf

STAMI-rapport nr. 8/2013. Professional divers represent an occupational group in the offshore petroleum industry which operates in especi...