Arbeidsulykker

Kurs

Webinar: Strømskader - forebygging og oppfølging

På dette webinaret kan du lære mer om hvordan man bør følge opp strømulykker på norske arbeidsplasser.

Nyhet 3. november 2021

Lågaste skadetal i bygg- og anleggsbransjen sidan 2014

Det viser den årlege analysen av arbeidsskadar i bransjen. Talet på ikkje-dødelege skadar har vore stabilt synkande over tid.

Nyhet 1. desember 2020

Bygger en sterk arbeidsmiljøkultur

I en fysisk krevende bransje ser entreprenør- og eiendomsutvikler SKANSKA sikkerhet og jobbmotivasjon i sammenheng. Det fører til færre s...

Nyhet 11. november 2020

Antallet ulykker i bygg og anlegg økte i 2019

Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i en ny rapport kartlagt ulykker og dødsulykker i bygge- og anleggsnæringen,...

Nyhet 4. desember 2019

Ny rapport om skadar og ulykker i bygg og anlegg

Talet på arbeidsskadedødsfall i 2018 er det lågaste talet som er registrert i bygge- og anleggssektoren dei siste 10 åra. Det viser ein n...

Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Ulykker i bygg og anlegg – Rapport 2019

Gravseth, Hans Magne; Mostue, Bodil Aamnes; Winge, Stig

Nyhet 13. november 2018

Innvandrere i håndverksyrker blir oftere skadet på jobb

En ny rapport fra Arbeidstilsynet og STAMI har sett på skader og arbeidsrelaterte helseproblemer over tid i bygg- og anleggssektoren. Rap...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg. Rapport 2018

publishedVersion

Gravseth, Hans Magne Ulrik; Sterud, Tom; Mostue, Bodil Aamnes; Nyrønning, Cecilie Åldstedt; Winge, Stig