Alkoholbruk

Nyhet 27. oktober 2021

Heimekontor kan verke inn på kor mykje du drikk

Viss du jobbar heimanfrå to dagar i veka eller meir, aukar risikoen for at du drikk meir alkohol. Det viser ein ny rapport frå Statens ar...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Alcohol use among Norwegian workers: Associations with health and well-being

Background: There is a lack of published data on the association between alcohol consumption and health and well-being in working populat...

Nielsen, Morten Birkeland; Gjerstad, Johannes; Frone, Michael

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Alcohol use and psychosocial stressors in the Norwegian workforce

Background: Although alcohol use can have detrimental effects for employees, little is known about the prevalence, distribution, and corr...

Nielsen, Morten Birkeland; Gjerstad, Johannes; Frone, Michael

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Job demands and alcohol use: Testing a moderated mediation model

Objectives: The aim of this two-wave prospective study was to determine how and when job demands are related to alcohol use among employe...

Nielsen, Morten Birkeland; Finne, Live Bakke; Christensen, Jan Olav; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

The interaction between manganese exposure and alcohol on neurobehavioral outcomes in welders

Neurobehavioral functions were studied in 137 welders exposed to the geometric mean (GM) air concentration of 214 μg/m3 (range 1–3230) of...

Ellingsen, Dag; Kusraeva, Zarina; Bast-Pettersen, Rita; Zibarev, Evgenji; Chashchin, Maxim; Thomassen, Yngvar; Chashchin, Valery