Publisert

Formålet er å behandle saker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Avtalen gjelder behandling av saker hvor det er mistanke om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer for forskning og hvor den/de som er mistenkt for brudd er tilknyttet en av partene.

Henvendelser som gjelder Statens arbeidsmiljøinstitutt, kan sendes til postmottak@stami.no.

Samarbeidsavtalen kan leses her (pdf)