STAMI-rapport

Publisert

  • 2018

STAMI-rapport nr. 1/2018. Dette prosjektet er et bidragsprosjekt der STAMI, med økonomisk støtte fra Norsk Industri og med praktisk tilrettelegging fra 3 av medlemsbedriftene i Norsk Industri, har foretatt en kartlegging av eksponering for biologiske arbeidsmiljøfaktorer i gjenvinningsindustrien.

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang