Vit. artikkel

Peculiarities of nervous system functional state in electric welders exposed to manganese compounds

Chashchin, M.V.; Ellingsen, Dag; Zibarev, E.V.; Kusraeva, Z.S.; Konstantinov, R.V.; Kuz'min, A. V.; Thomassen, Yngvar
Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia 4: 10–13
http://dx.doi.org/
Få nyhetsbrev
Lukk