Vit. artikkel

Publisert

  • 2021

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

BAKGRUNN Pasienter utsatt for strøm henvises ofte til akuttmottaket, men det er ulike retningslinjer for hvordan disse bør håndteres. Vi beskriver her pasienter med strømgjennomgang fra lavspenning i akuttmottaket ved St. Olavs hospital. METODE OG MATERIALE Retrospektive data fra pasienter henvist til akuttmottaket etter strømgjennomgang fra lavspenning (< 1 000 volt) i perioden 1.1.2012–31.12.2017 (N = 210) ble inkludert. RESULTATER Median alder var 26 år og 186/210 (89 %) var menn. 165/210 (79 %) hadde symptomer etter strømgjennomgangen. Lokal smerte og ubehag i brystet forekom hos henholdsvis 84/165 (51 %) og 57/165 (35 %). Det var normale EKG-funn hos 168/209 (80 %), og ingen pasienter hadde behandlingstrengende arytmier eller økning i troponin T eller kreatinkinase. Ingen pasienter hadde alvorlige komplikasjoner eller døde. FORTOLKNING Strømgjennomgang fra lavspenning gav verken alvorlige arytmier eller forhøyet nivå av troponin T eller kreatinkinase. Asymptomatiske pasienter med normale funn ved klinisk undersøkelse og på EKG bør kunne håndteres utenfor sykehus, uten at pasientsikkerheten reduseres.

Svendsen, Trude Beathe; Bærheim, Dina; Dale, Jostein; Goffeng, Lars Ole; Vesterfjell, Svend Peder; Ofstad, Eirik Hugaas; Næss-Pleym, Lars E.; Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening
Les publikasjon