Andre publikasjoner

Publisert

  • 2021

Forskningsområde

Temaovergripende

Rapporten beskriver utviklingen av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i bygg og anlegg de siste ni år. Vi gir en kort omtale av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i næringen i 2020 og utviklingen av arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader over tid.

Rapporten presenterer også resultater fra fireanalyser der vi har analysert kjennetegn ved ulykker som involverer maskiner. De fire analysene inkluderer én om 35 sagulykker, én om 35 ulykker med gravemaskin, dumper og hjullaster, én om 20 kranulykker og én om 11 ulykker der borerigg var involvert.

Videre beskriver rapporten eksponeringer og helseutfordringer i bygg og anlegg. Vi omtaler arbeidsmiljøproblemet knyttet til kreftfremkallende eksponering for kvarts i bygg og anlegg spesielt. Avslutningsvis presenterer rapporten resultater fra en undersøkelse der effekten koronapandemien har hatt på sikkerheten i bygg og anlegg, er undersøkt.

Mostue, Bodil Aamnes; Winge, Stig; Eikrem, Anne Marie Lund; Gravseth, Hans Magne Ulrik

Les publikasjon Åpen tilgang