STAMI-rapport

Publisert

  • 2018

STAMI-rapport nr. 2/2018. Rapporten er todelt, første del gir en beskrivelse av teknologien som bransjen i dag benytter og risikoutsatte arbeidsoperasjoner, samt metodeutviklingen som ble utført for å optimalisere prøvetakings- og analysemetodikk. Inkludert i dette arbeidet ble det utført stasjonære målinger for å få oversikt over luftkonsentrasjoner i aktuelle områder av renseprosessen. Den andre delen av rapporten oppsummerer resultatene av den detaljerte eksponeringskartleggingen med personlige målinger fra alle anleggene som deltok.

Daae, Hanne Line; Heldal, Kari K.
STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang