Andre publikasjoner

Publisert

  • 2019

Forskningsområde

Temaovergripende

Sterud, Tom; Tynes, Tore; Mehlum, Ingrid Sivesind; Veiersted, Kaj Bo; Bergbom, Barbara; Airila, Auli; Johansson, Bo; Brendler-Lindqvist,, Maria; Hviid, Kirsten; Flyvholm, Mari-Ann
TemaNord
Les publikasjon Åpen tilgang