Prosjektleder

Motiv for personlig utvikling og for personlige mål og interesser (internt basert arbeidsmotiver) kan bidra til at man vurderer arbeidsmiljøet annerledes enn motiv for lønn og trygge arbeidsforhold (eksternt baserte arbeidsmotiver). Dette er svært lite studert tidligere.

Målet med denne studien er å kartlegge om ansattes motiver har betydning for opplevelse og vurdering av arbeidsmiljøet. Dette har stor betydning for tolkning av studier av arbeidsmiljø og helse, særlig når det gjelder metodeutvikling.

I tillegg skal prosjektet kartlegge om ansattes motiver endres over tid. Vi vil undersøke betydningen av
– internt basert motivasjon (skala med 3 spørsmål)
– eksternt basert motivasjon (skala med 4 spørsmål)
– total motivasjonsstyrke (sum) på relevante arbeidsmiljøfaktorer.

Prosjektet gjennomføres med allerede innsamlede data fra det gjennomførte prosjektet «Den nye arbeidsplassen: arbeid, helse og deltakelse i arbeidslivet» og består av statistiske analyser og utarbeidelse av et manuskript for vitenskapelig publisering. Hvis vi finner at motiver endres over tid, vil vi gå videre med et nytt prosjekt der vi prøver å finne ut om arbeidsmiljøet påvirker ansattes motivasjon og motiver.

Prosjektet har praktisk betydning ved å påvise variasjon i motiver (verdier) og betydningen for oppfattelse og vurdering av arbeidsforholdene. Prosjektet vil forsøke å avdekke betydningen av faktorer som er lite undersøkt i forskning om arbeid og helse og fremskaffe ny kunnskap som kan gi grunnlag for nye studier om frafall fra arbeidslivet.