Publisert

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) søker å dekke et bredest mulig spekter av relevante problemstillinger for norsk arbeidsliv innenfor tildelte rammer. STAMIs hovedinnsatsområder forskning, arbeidsmiljøovervåking, undervisning, forvaltningsstøtte og virksomhetsstøtte er alle i god utvikling i 2020. I 2019 har vi publisert 83 vitenskapelige publikasjoner i fagfellebedømte tidsskrifter, og har aldri hatt høyere vitenskapelig produksjon enn dette.

På tampen av 2018 inngikk arbeidslivets parter og regjeringen en ny intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen 2019-2022). I den reforhandlede avtalen er arbeidsmiljøforhold blitt identifisert som ett av to hovedinnsatsområder for å støtte opp under avtalens målsettinger. STAMI er en sentral aktør i den nye arbeidsmiljøsatsingen og har fra og med 2019 fått en årlig styrking på 24 millioner kroner årlig til formålet. Oppbygging av denne satsingen, sammen med de øvrige aktørene på feltet og i særdeleshet Arbeidstilsynet, har hatt stort fokus i 2019 som har preget våre prioriteringer og innretning dette året.

Les mer i årsrapporten:

Bilde av årsrapporten. Trykk på bildet for å åpne årsrapporten.

Trykk på bildet for å åpne årsrapporten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Riksrevisjonen beretning om STAMIs årsregnskap 2019.